ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 1/3)
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง Reset สู่ New Normal
"Now You See Me" เรื่องที่ห้า Reset to New Regime
ชีวิตคือโอกาสที่แม่โลกมอบให้ทุกคนใช้สร้างอนาคตเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม
คำว่าประชาธิปไตยในตะวันตกหมายถึง ประชาธิปไตยเสรี Liberal Democracy คือระบอบการเมืองที่มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม พร้อมกับมีกฎหมายที่แบ่งแยกอำนาจของฝ่ายต่างๆ และมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานต่างๆ ประมาณว่าเป็นเสรีนิยมใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Liberalism
แต่ ในโลกสมมติ VUCA WORLD ในปัจจุบัน ประเทศประชาธิปไตยเสรี Liberal Democracy มีประมาณ 35-40% ประเทศประชาธิปไตยที่เหลือ ประมาณ 60% เป็นระบอบประชาธิปไตยไร้เสรีคือเป็นประชาธิปไตยแต่มีคุณธรรมประชาธิปไตยไม่ครบทุกข้อ บางครั้งเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ การสร้างอนาคตเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมจึงต้องพัฒนาประชาธิปไตยให้มีคุณธรรมเต็มใบ
หลวงพ่อชาท่านสอนเรื่องปัจจุบันธรรมว่า
"ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอำนาจ" สามารถเปลี่ยนปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลได้ วันอาษาฬหบูชา พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ทำให้มีผู้ที่มีภูมิธรรมพื้นฐานเพียงพอเมื่อได้ฟังคำสอนจึงเกิดดวงตาเห็นธรรม และคนเราที่เป็นทุกข์นั้นเพราะคิดไม่ถูก เพราะไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้คนปฏิบัติศีล สมาธิ เพื่อจิตมีอิสระจะเกิดปัญญา เมื่อสามสิ่งรวมกันเป็นมรรคสามัคคีให้ตื่นรู้ว่า
ทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดมาบนโลก ได้รับโอกาสใช้ประโยชน์จากโลกร่วมกัน ซึ่งแท้จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไร เราทุกคนล้วนเพียงผ่านมา เหมือนเราไปต่างจังหวัดเข้าพักในโรงแรม ซึ่งคนอื่นๆก็ร่วมพักด้วย เมื่อถึงเวลาจากไป ก็ไปแต่ตัว ไม่มีใครได้โรงแรมไปด้วย
สิ่งสำคัญคือขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ แม่โลกให้โอกาสทุกคนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม ตามแบบวิวัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกอนิจจังที่แม่โลกสอนให้รู้สิ่งผิดซึ่งเมื่อทำแล้วแม่จะลงโทษ เพื่อให้ลูกๆ รู้จักทำสิ่งที่ถูกต้อง
และใช้ชีวิตมหัศจรรย์ ของโลกอนิจจัง ที่สามารถสร้างความหวังด้วยจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่า ขอเพียงยืนยันเจตนาโดยไม่ยอมหมดหวังแล้วแม่โลกจะช่วยทำให้เกิดเป็นจริงได้ ซึ่งจะเร็วหรือช้าขึ้นกับระยะห่างที่เราเบี่ยงวิถีเล็งธนูไป ถ้าเบี่ยงไปน้อยแต่จินตนาการเปลี่ยนแปลงสูงมาก การไปถึงเป้าหมายก็ต้องใช้เวลามากเป็นธรรมดา
ในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ผ่านมา อันตรายที่คุกคามชีวิต เสรีภาพ และความสุขของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากอำนาจเบ็ดเสร็จของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ Absolutism of Monarchy ข้อบังคับของศาสนจักร ความน่ากลัวของผู้นำเผด็จการ Dictatorship และกำปั้นถุงมือเหล็กของลัทธิเผด็จการ Totalitarianism
ช่วงที่ผ่านมาโลกเราอยู่ในยุคพัฒนาประชาธิปไตย แม้ว่ายังมีผู้นำเผด็จการและรัฐเผด็จการยังครอบงำบางประเทศ แต่ประเทศเหล่านั้นก็ดูหลงยุคขึ้นเรื่อย ๆ
แต่ในปัจจุบัน เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของ The Great Reset 2020-2030 และเราอยู่ยุค 5G ในโลกแห่งตลาดโลกที่กำลังจะแปลกแยกออกเป็นสองตลาดที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน decoupling เพราะก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นอีกรอบหนึ่ง ทำให้แต่ละประเทศเกิดสภาพกึ่งบังคับให้เลือกว่าจะอยู่ข้างโลกเผด็จการ หรือจะอยู่ข้างโลกเสรี
เหตุของสงครามเย็น เกิดจากจีนยังไม่ลืมความยิ่งใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองตลอดในช่วงอดีต 4000 ปี แล้วเกิดสะดุดหยุดลงเพราะสงครามฝิ่นที่จีนยังคงเก็บความแค้นเอาไว้ในใจ เมื่อจีนได้รับโอกาสที่สหรัฐอเมริกาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้จีนได้เปิดโลกทัศน์เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
แต่เมื่อเวลาผ่านไปและจีนเจริญขึ้นกลับเป็นเหมือนเรื่องชาวนากับงูเห่า ที่งูไม่ลืมความแค้นและสันดานดิบ ออกอาการ ทำการค้าทุ่มตลาด ปล่อยกู้หวังยึดที่ดิน คิดจะเป็นเหมือนเจ้าอาณานิคมโลก เพราะยังหลงอดีตในยุคสี่พันปีที่เคยยิ่งใหญ่ จึงใช้ข้อได้เปรียบที่เป็นเผด็จการไปเพื่อแผนการใหญ่ในใจ จนสหรัฐเริ่มรู้ตัวว่าจีนไม่ซึมซับสิทธิมนุษยชนแต่ยังเน้นอำนาจเผด็จการ
สหรัฐจึงเริ่มปิดโอกาสที่เคยให้จีน ซึ่งจีนโต้ตอบโดยเลือก Decoupling เพราะคิดว่าโตพอพึ่งตัวเองได้แล้ว โดยลืมไปว่า ที่ผ่านมาโตเพราะได้รับโอกาสเปิดประเทศ เมื่อขาดโอกาสที่เคยได้รับ เศรษฐกิจในอนาคตอาจเป็นขาลง ประกอบกับยังมีปัญหาประชากรที่มีคนชั้นกลางเพียง 400 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 1,400 ล้านคน โดยมีคนสูงวัยเพิ่มขึ้น พร้อมกับ ประชากรวัยแรงงานหดตัวลงปีละ 20 ล้านคน เป็นความท้าทายที่สูงมาก
ว่าเศรษฐกิจในอนาคตหลัง Decoupling จึงอาจเป็นขาลง สังเกตจากอาการปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่กองเชียร์จีนมองว่าเอาอยู่ แต่อาการล่าสุดนอกจากดูว่าเอาไม่อยู่แล้วยังส่งผลเป็นโดมิโน่ล้มทับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วย
สถานการณ์ยุคสงครามเย็นพูดโดยสรุปก็คือแต่ละประเทศจะเลือกอยู่ข้างสหรัฐ หรือจะอยู่ข้างจีน ซึ่งจะต้องพิจารณาเหตุผลให้ลึกซึ้งในเรื่องปัจจุบันธรรมของลูกศรที่กำลังพุ่งไปสู่อนาคต ว่าลูกศรจีนจะพุ่งไปเผชิญกับอะไร เทียบกับลูกศรของสหรัฐอเมริกาจะพุ่งไปเผชิญกับอะไร
สถานการณ์ยุคสงครามเย็นพูดโดยสรุปก็คือแต่ละประเทศจะเลือกอยู่ข้างสหรัฐ หรือจะอยู่ข้างจีน ซึ่งจะต้องพิจารณาเหตุผลให้ลึกซึ้งในเรื่องปัจจุบันธรรมของลูกศรที่กำลังพุ่งไปสู่อนาคต ว่าลูกศรจีนจะพุ่งไปเผชิญกับอะไร เทียบกับลูกศรของสหรัฐอเมริกาจะพุ่งไปเผชิญกับอะไร
ระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาให้โอกาสคนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม ตามวิวัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกอนิจจังที่แม่โลกสอนให้รู้สิ่งผิดที่เมื่อทำแล้วแม่จะลงโทษ เพื่อให้ลูกๆ รู้จักทำสิ่งที่ถูกต้อง และใช้ชีวิตมหัศจรรย์ ของโลกอนิจจัง ที่สามารถสร้างความหวังด้วยจินตนาการถึงชีวิตที่ดีกว่า ขอเพียงเรายืนยันเจตนาโดยไม่ยอมหมดหวังแล้วแม่โลกจะช่วยทำให้เกิดเป็นจริงได้ ซึ่งจะเร็วหรือช้าขึ้นกับเราเบี่ยงวิถีที่เล็งธนูไป ถ้าเบี่ยงน้อยและจินตนาการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ก็ต้องใช้เวลามากเป็นธรรมดา
ระบอบประชาธิปไตยให้โอกาสคนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม แต่ระบอบเผด็จการ ให้จุดจบ เพราะล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับโลกอนิจจัง K ขาลงและยุค Great Reset แม้จะเป็นเผด็จการคนดีทำเพื่อประชาชน แต่ก็มอง People เป็นเพียงหุ่นยนต์รอรับคำสั่ง Single Command ซึ่งแก้ปัญหาไม่ได้ในช่วงวิกฤติทั้งโลกเพราะปัญหาของแต่ละพื้นที่นั้นต่างกันและต้องการวิธีแก้ไขต่างกัน
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New Regime
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Regime สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
212 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   5 คำพูดที่บอกกับตัวเองแล้ว ทำให้เราไม่มีความสุข | 5M EP.1367 คำพูดนั้นเป็นเหมือนกับดาบสองคมมันทั้งสามารถสร้างความสุขผ่านคำชม รวมถึงสร้างความทุกข์ผ่านคำพูดบั่นทอนจิตใจเพียงไม่กี่คำ ซึ่งถ้าหากมันมาจากผู้อื่นนั้นเรายังคงที่จะสามารถปิดกั้นหรือไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นได้ แต่ถ้าเกิดคำพูดเหล่านั้นมันดันมาจากตัวเราเอง เป็นเสียงที่กึกก้องอยู่ภายในใจหรือที่เรียกว่า ‘Negative Self-Talk’ จนทำให้เราไม่สามารถหาความสุขได้เลย โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 5 คำพูดบั่นทอนจิตใจจากภายในหรือที่เรียกว่า Negative Self-Talk จนทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีความสุขอยู่เลย #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   iiG ปรับกลยุทธ์การเติบโต เพิ่มอัตรากำไรสุทธิ ลดเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เผยข่าวดีขยายธุรกิจสู่ CLMV มั่นใจรายได้ปี 66 พุ่ง 1,400 ล้าน iiG ตั้งเป้ารายได้ปี 66 New High โต 60% แตะ 1,400 ล้านบาท พร้อมปรับกลยุทธ์เพิ่มอัตรากำไรสุทธิ และลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   ไวรัลจากญี่ปุ่น : หนุ่มญี่ปุ่นถึงกับกำหมัดหลังทุ่มเงินไปกับการหมุนกาชาปองเพื่อให้ได้ตัว Secret ที่นาน ๆ จะมีผู้โชคดีหมุนได้สักที แต่หลังจากที่เขาได้ตัว Secret มาสมใจหมาย เขากลับไม่ดีใจเลยแถมยังอยากจะเรียกเจ้าของไอเดียนี้มาคุยกันยาว ๆ อีกด้วย ..
   [ #สวยงามบนความน่าเบื่อ ? ] ในช่วงทศวรรษ 80 และ 90 ทีมชาติสเปนถูกนักข่าวกีฬาเมืองไทยเรียกว่า "หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม"
   ดูทั้งหมด