ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Regime สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
ในอดีต ค.ศ. 1712-1778 รุสโซ Jean-jacques Rousseau ชาวสวิส Switzerland เห็นใกล้เคียงกับพุทธศาสนา โดยเขาเห็นว่า
"คนเกิดมาเป็นเสรี
แต่ ทุกหนทุกแห่ง คนตกอยู่ในเครื่องจองจำ"
Social contract:" MAN IS BORN FREE,
YET EVERYWHERE HE IS IN CHAINS" human beings are innately good but have their behavior corrupted by society.
ความประทับใจ American is Back.
ล่าสุด Joe Biden กล่าวสุนทรพจน์ในงานรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งกลางภาค Biden พูดเน้นเรื่องจิตวิญญาณประชาธิปไตยของคนอเมริกันว่าเป็นแรงผลักดันประเทศสหรัฐอเมริกาให้เจริญก้าหน้ามาแล้วกว่า 200 ปี
แม้จะหลงทางเผลอไปเลือกแนวทางเผด็จการ
แต่เมื่อรู้ตัวว่าออกนอก
"จิตวิญญาณประชาธิปไตยของคนอเมริกัน"
ก็รอเวลา จนได้โอกาสเลือกคนใหม่
และเมื่อถูกวิกฤต Covid-19 ก็สามารถฟื้นตัวด้วยพลังผลักดันจิตวิญญาณประชาธิปไตยของคนอเมริกัน American is Back. และพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อจากปี 2022 เป็นต้นไป
ถ้าคนอเมริกันทุกฝ่ายร่วมมือกันด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตย เป็นหนึ่งเดียว United States เกิดพลังผลักดันประเทศให้ก้าวไปเพื่อสร้างให้เป็นยุคของ American Century ในอีก 200 ปีข้างหน้า
ถ้าคนอเมริกันทุกฝ่ายร่วมมือกันด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตย เป็นหนึ่งเดียว United States เกิดพลังผลักดันประเทศให้ก้าวไปเพื่อสร้างให้เป็นยุคของ American Century ในอีก 200 ปีข้างหน้า
เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม พุทธศาสนาจึงสอนให้คนปฏิบัติเป็น"ธรรม" เพื่อ"ผลโดยองค์รวม" เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ต่อสังคม
"การปฏิบัติเป็นธรรมเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ”
คือความเห็นชอบ“Right Views”
หลวงพ่อชา สอนให้มีความเห็นชอบ แต่อย่ายึดเอาไว้ เพราะสรรพสิ่งมีทั้งคุณและโทษอยู่ตามธรรมชาติ ความถูกต้องแต่ถ้าใช้ผิดที่ ผิดเวลา ก็เกิดปัญหา Abuse : Wrong use คือทำให้เกิดโทษได้ แม้แต่ศีลก็ห้ามยึด คือเมื่อรู้แล้วให้วางไว้และใช้เมื่อเกิดคุณ
“Right Views”
หากว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องอะไร หรือทำหน้าที่ในเรื่องไหน ถ้าเริ่มต้นจากการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้น วิธีการจะเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นให้เกิดคุณ พร้อมกับรู้คุณค่าและความหมายของสิ่งนั้นให้ตรงกับความเป็นจริง เกิดเป็น “สัมมาทิฏฐิ”แล้ว มันจะเกิดสัมมาต่างๆ ตามอริยมรรคได้ง่าย คล้ายกับว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องเป็นการตั้งโจทย์เพื่อชนะ จึงเหมือนทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะการทำส่วนที่เหลือจะคืบหน้าไปได้เรื่อยๆ และไหลลื่น
Do right things. “Right Views”, “Right Mindedness”, “Right Concentration”, “Right Intention”, “Right Action”, “Right Livelihood”, “Right Effort”, “Right Speech”.
Do not Abuse. การเกี่ยวข้องอย่างรู้จักประมาณผลที่จะเกิด เพื่อไม่ให้ใช้ผิด Wrong used ซึ่งจะเกิดโทษ เพราะสรรพสิ่งล้วนเป็น ธรรม ที่มีทั้งด้านดีและด้านร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณและโทษอยู่ในตัวมันเอง ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคุณอย่างเดียว หรือมีโทษอย่างเดียว
หมดเวลาหลับอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า…หยุดล้อเล่นกับชีวิตที่คิดสั้นแค่เอาตัวรอด…
คนที่หลับใหลอยู่ในความคิด ไม่เห็นองค์รวม ไม่รู้รากของปัญหาระบอบประชาธิปไตยจึงตั้งโจทย์เพื่อแพ้ ถูกหลอกให้โต้ตอบสิ่งกระตุ้นแต่ละประเด็นด้วยข้อมูลความรู้ในอดีต เพราะคิดแค่ขจัดข้อที่เคยผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิผลเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น
หลวงพ่อชา สอนว่า คนเป็นทุกข์เพราะคิดไม่ถูก เมื่อคิดไม่ถูก จึงทำไม่ถูก คือยังคงสร้างเหตุให้ทุกข์เกิด คนจึงได้รับทุกข์
Think Compassion seek Inside. ธรรมะของพุทธศาสนาไม่ได้พอใจอยู่แต่ "รูปธรรมเชิงปริมาณ"ของมนุษย์เท่าที่ปรากฏให้เห็น แต่พยายามแสวงหา "คุณค่าอันแท้จริงของมนุษย์" Real Value ซึ่งเป็นอิสระจากอัตตาและตัณหา
ความสะเทือนใจ
ระบอบเผด็จการรัสเซียและจีนติดกับดักประโยชน์จูงใจที่ผู้นำเผด็จการเลือกทางรอดในการรักษาเก้าอี้ตัวเองโดยใช้วิธีคิดย้อนอดีตปลุกชาตินิยมย้อนยุคการสร้างอาณานิคม เพื่อเบี่ยงเบนความคิดของประชาชนออกจากประชาธิปไตย
ข่าวอดีตผู้นำรัสเซีย กอบาชอป เสียชีวิต อายุ 91 ปี เขาถูกกล่าวหาโดยผู้เชียร์ปูตินว่า เขาทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย เริ่มปี 1991 ทุบกำแพงเบอร์ลินออก แล้วสหภาพโซเวียตก็แตกเป็นประเทศต่างๆ
กอบาชอปให้เหตุผลที่ไม่รวมอาณาจักรในตอนนั้นเป็นเพราะมีอาวุธกระจายอยู่ที่ต่างๆ ถ้าเกิดสงครามกลางเมืองการสู้รบจะรุนแรงมาก
ข้อคิดบางอย่าง
ยังคงมีกองเชียร์ทั้งของจีนและของรัสเซียร์ แม้ว่าเสียงจะเริ่มค่อยลง เพราะเริ่มไม่แน่ใจว่า Decoupling จะทำให้จีนอยู่ในขาขึ้น จริงไหม?
บางคนมองสถานการณ์จีนว่า ตอนนี้คือดีที่สุดแล้ว จะทำอะไร ก็ตอนนี้แหละ เพราะจีนโตมาโดยใช้ความได้เปรียบจากขนาดประเทศและจำนวนประชากรที่เมื่ออยู่ในตลาดโลกจะได้เปรียบเรื่อง Economy of scale โดยลืมไปว่าอีกด้านของความได้เปรียบคือความเสียเปรียบเพราะมันคือคนละด้านของเหรียญเดียวกัน คือเกิดเงื่อนไข เศรษฐกิจต้องโตไม่น้อยกว่า 5% ขึ้นไป และการว่างงานต้องไม่เกิน 6%
ซึ่งเมื่อเปลี่ยนบริบทสภาพแวดล้อมจากอยู่ในตลาดโลก เข้าสู่ Decoupling แล้ว เกิดความเสี่ยงสูงมาก ล่าสุดการเจริญเติบโตก็หลุด Peg 5% แล้ว ซ้ำเติมด้วยเรื่อง Covid-19 ซึ่ง จีน First in Last Out เพราะ Omicron ต้อง Lock down นานขึ้น ต่างจากประเทศอื่นที่ยอมเจ็บตัว สูญเสียบางส่วน แต่สร้างภูมิรับเชื้อใหม่ได้โดยเกิดอาการไม่รุนแรง
สรุปว่า จีน ทำตัวเอง ฝรั่งห่วงจีนระยะยาว ความท้าทายมากและชนชั้นกลาง 400 ล้าน จีน 1400 ล้าน ช่องว่างรายได้ยังมาก และเข้าสู่ปัญหาผู้สูงอายุ
ความประทับใจ
คนที่ตื่นจึงจะตั้งโจทย์เพื่อชนะ และใช้พลังที่มีสร้างสรรค์ได้แบบสุดขีด คนที่ตื่นรู้เห็นความจริงองค์รวม รู้รากของปัญหา จึงตั้งโจทย์เพื่อชนะ และใช้ปัญญามุ่งเน้นทำเฉพาะงานสำคัญต่อเป้าหมายคือการแก้ปัญหานั้น แบบทำน้อยแต่ได้ผลเข้าเป้ามาก (Less is More) ทำให้สามารถใช้พลังที่มีสร้างสรรค์ได้แบบสุดขีดและทันยุคสมัย เป็นนวัตกรรมใหม่ New Normal เพราะได้เล็งคันธนูดักหน้าเป้าบินนวัตกรรมใหม่ ทำให้ลูกธนูและเป้าบิน จะไปพบกันที่จุดนัดหมาย ได้พร้อมกันพอดี
ไต้หวัน ไม่ต้องได้เปรียบ แต่ใช้จิตวิญญาณประชาธิปไตย สร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดปัญญา ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์และต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ
ไต้หวันสร้างสังคมชอบธรรมเพราะมีความเท่าเทียม ให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าบางอย่างเป็นจุดลงตัวเพื่อยืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยรู้คุณค่าในตัวเองและคุณค่าในตัวผู้อื่น กล้ายืนตัวอยู่ในสังคมได้ด้วยศรัทธาในคุณค่าของตัวเอง พร้อมกับเห็นคุณค่าของคนอื่นๆ ว่ามีคุณค่าในรูปแบบที่เขาเป็น เห็นความจริงที่ชอบธรรมว่าคนสามารถลิขิตชีวิตตามความชอบของตัวเอง ได้ด้วยมีความลื่นไหลของแรงเฉื่อยคือบริบทสังคมคุณธรรมช่วยผ่อนแรง
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 1/3)
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง Reset สู่ New Normal
"Now You See Me" เรื่องที่หก Reset to New World Legendary thing
Things: รูปธรรม , นามธรรม
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New World Legendary thing
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New World Legendary thing สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
200 รับชม
  สมนึก อภินันท์มงคล
  อย่าเอาทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ และพุทธศาสนาไปสนับสนุนประชาธิปไตยและเสรีนิยมใหม่ของพวกตะวันตกเลย... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   Shopee แจ้งปิดให้บริการ “ชำระผ่านบัญชีธนาคาร” ถาวร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลังประสบปัญหา มีผู้ใช้งานที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแพลตฟอร์ม Shopee โดนสูบเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำธุรกรรมเอง และไม่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนใด ๆ
   ปัจจัยที่ทำให้ค่าระวางเรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเหวี่ยงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ นอกจากผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ที่มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 643 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก COVID-19 ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
   ตอนนี้เสียชีวิตจากโควิด วันละกี่เคส? ในช่วยสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คนรอบตัวติดเพิ่มขึ่นอย่างชัดเจน แต่โดยมากก็อาการไม่หนัก
   วิธีใดบ้างที่ช่วยให้เราเป็น High Performer | 5M EP.1365 สำหรับคนทำงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือพนักงานซีเนียร์มากประสบการณ์ ถ้าหากอยากจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการเป็น High Performer หรือพนักงานศักยภาพสูงที่น่าจับตามอง ซึ่งการเป็น High Performer นั้นก็สร้างคุณค่ามากมายทั้งให้กับองค์กรที่เราทำงานให้รวมถึงคุณค่าในตัวเราเอง ที่จะนำพามาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามและความสำเร็จมากมายเลยทีเดียว โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 7 วิธีสำคัญที่จะช่วยให้เรามีคุณค่า ด้วยการเป็นคนทำงานที่เรียกว่า High Performer นั่นเอง #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   ดูทั้งหมด