ขึ้นอยู่ที่แต่ละคน
นิสัยใจคอ สไตล์คน
ว่าไม่ชอบแสดงตน แสดงตัว
ในการพูด ส่งเสียง
ในเรื่องแบบไหน อย่างไร
ตามจริต รสนิยม ตามความคิด มุมมอง ทัศนะ
ในสังคังสังคม ในโลก ในเมือง ในสถานที่
ในกลุ่มเพื่อน ในเหตุการณ์
และอื่นๆ
1 ถูกใจ
146 รับชม
  • 1
    โฆษณา