ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 1/3)
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง Reset สู่ New Normal
"Now You See Me" เรื่องที่หก Reset to New World Legendary thing
The Great Reset. 2020-2030 โลกกำลังเปลี่ยนผ่านแบบพลิกโฉม ก้าวสู่ยุค AI Artificial intelligence และรถยนต์ EV รวมถึง มีการปรับระบบการเงินโลก เพื่อขึ้นไปยืนบนระบบ Digital money
การจะให้คนยอมปรับเปลี่ยนใหญ่ในครั้งนี้
ต้องอาศัยสัญญาณจากฟ้าคือ"The great Conjunction."ซึ่งทำให้เกิดความโกลาหลไปทั่วทั้งโลกเพราะเกิด Covid-19 เป็นคำสั่งที่ไม่อาจปฎิเสธได้ บอกให้คนทั้งโลกต้องเปลี่ยนแปลง "ไม่มีใครแข็งแกร่งพอ" ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal เป็นยุคต้นทุนสูง ทั้งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ
ซ้ำเติมยุคต้นทุนสูง ด้วยสงครามรัสเซียรุกรานยูเครน กดดันให้ NATO ต้องสั่งสอนรัสเซียด้วยการเปิดทั้งสงครามอาวุธและสงครามเศรษฐกิจ โดยวางยุทธศาสตร์ให้รัสเซียติดอยู่ในสงครามแบบลากยาว ประเทศในกลุ่ม NATO ร่วมกันสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนเต็มที่ ทำให้กำลังรบทั้งสองฝ่ายสูสีกัน ยูเครนเริ่มกลับลำว่า ยินดีเจรจาแต่จะไม่ยอมเสียดินแดนให้รัสเซีย ทำให้สงครามลากยาวโดยไม่เกิดการเจรจา
ความโกลาหลยังไม่จบแค่สงคราม เพราะจีนกลับมา Locked down ด้วย นโยบาย Zero Covid-19 ไม่ยอมให้มีการติด Covid-19 มากเพราะกลัวระบบสาธารณสุขรองรับไม่ไหว ประมาณว่าระบบสาธารณสุขที่มีอยู่รองรับได้น้อย เป็นจุดอ่อน จึงต้องกั้นไว้ก่อนจะเกิดปัญหาที่เสี่ยงเอาไม่อยู่ เพราะเชื้อโอมิคอนติดเร็วมาก การ Locked down ของจีน กระทบต่อกำลังผลิตสินค้าของโลก ยิ่งกดดันภาวะเงินเฟ้อให้ราคาสินค้าแพงขึ้นไปอีกเพราะของขาดตลาด เป็นสถานการณ์ Perfect Storm โดยแท้
บางคนมอง Perfect Storm เป็นประสบการณ์ตรงที่หาได้ยาก เพราะเราได้เห็นกับตาว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเป็นตำนานระดับโลก ได้เห็นคนและธุรกิจทั้งโลก รวมถึงทุกประเทศ ทั้งที่พร้อมและไม่พร้อม ต่างเดินไปตามเส้นทางเพื่อข้ามไปสู่ New Normal
ทำให้ย้อนนึกถึงปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงเตือนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อโลกอนิจจัง และนึกถึงสิ่งที่แม่โลกเตือนทุกคนให้รู้ว่ากฎเมอร์ฟีเรื่องสิ่งที่เป็นไปได้ยากนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งด้านร้าย เช่น Covid-19 และด้านดี เช่น Elon Musk นำจรวดกลับมาตั้งตรงสามารถใช้งานซ้ำได้อีกเป็นสิบครั้งจากเดิมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทำให้ต้นทุนการใช้จรวดลดลงอย่างมาก และเพิ่มโอกาสของโครงการท่องเที่ยวอวกาศให้เป็นไปได้สูง
การจะสร้างตำนานในด้านที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีในใจก่อนแล้ว ยังต้องเป็นความอยากด้วยปัญญาและไม่ติด "กับดักทฤษฎีดีลำดับที่สอง" คือจะต้องรู้และปฏิบัติให้ถึงพร้อมเหตุ ปัจจัย เงื่อนไขและเวลาที่เปิดโอกาสเกิดความสำเร็จ เพื่อให้ได้เดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
การจะสร้างตำนานในด้านที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีในใจก่อนแล้ว ยังต้องเป็นความอยากด้วยปัญญาและไม่ติด "กับดักทฤษฎีดีลำดับที่สอง" คือจะต้องรู้และปฏิบัติให้ถึงพร้อมเหตุ ปัจจัย เงื่อนไขและเวลาที่เปิดโอกาสเกิดความสำเร็จ เพื่อให้ได้เดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
Reset to New World Legendary thing
Things: รูปธรรม, นามธรรม
พุทธะบอกว่า "เส้นทางที่ถูกต้อง นั้นมีโอกาสผิดพลาดได้เพียงสองข้อคือ หนึ่งไม่เริ่มเดินไปบนเส้นทาง สองเดินไปไม่สุดเส้นทาง"
ประเด็นสภาพปัจจัยบริบทแวดล้อม
ประเทศที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสร้างระบบนิเวศให้ประชาชนมีอิสระในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเอง เปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าที่มีชีวิตอิสระอยู่กับธรรมชาติ สามารถเจริญเติบโต ผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาวได้เอง คนที่มีชีวิตอิสระก็เป็นเหมือนต้นไม้ในป่า สามารถปรับตัวสู่ New Normal ได้
เช่น ไต้หวัน รัฐลงทุนสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ ต่อการออกจากกับดักรายได้ปานกลางภายใน 7 ปี ต่อด้วยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
แต่ประเทศที่ไม่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เห็นคนไม่เท่ากัน ประชาชนที่ถูกปกครองเป็นเหมือนต้นไม้ในกระถางที่ต้องมีผู้ดูแล จึงดำเนินชีวิตพึ่งพิงผู้ปกครอง ต่อเมื่อจะต้องข้ามสะพานไปสู่ New Normal ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคืออะไร ไม่มีสูตรสำเร็จที่ผู้ปกครองจะนำมาใช้ได้ เพราะผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร ทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่าน เหมือนเตี้ยอุ้มค่อมคืออุ้มพากันไปแบบยากลำบาก
หลวงพ่อชา สอนเรื่องชีวิตจะเปลี่ยน ถ้าใจเราตีความเปลี่ยนไป เพราะของทุกสิ่งที่กายและจิตรับรู้นั้น เอามารวมให้ใจทำงานคนเดียว ผลจะเกิดอะไร จึงขึ้นกับว่า ใจตีความว่าอย่างไร? ชีวิตจะเปลี่ยน ถ้าใจเราตีความเปลี่ยนไป เพราะเราจะแสวงหา Seek และตอบสนอง Response เปลี่ยนไป
สิ่งที่เป็นตำนานนั้น เกิดจากมุมมองความจริงสากลที่คนทั้งโลกได้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่แค่คิดเอาประโยชน์ตัวเองหรือเฉพาะกลุ่มของตัวเองเท่านั้น
Do Think Compassion for Legendary Thing.
Not just think passion for oneself.
สิ่งที่เป็นตำนานนั้น เกิดจากมุมมองความจริงว่ากลที่คนทั้งโลกได้ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่แค่คิดเอาประโยชน์ตัวเองหรือเฉพาะกลุ่มของตัวเองเท่านั้น Do Think Compassion for Legendary Thing. Not just think passion for oneself.
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New World Legendary thing
เส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมนั้น
มีโอกาสผิดพลาดได้เพียงสองข้อคือ
หนึ่งไม่เริ่มเดินไปบนเส้นทาง
สองเดินไปไม่สุดเส้นทาง
เส้นทางที่ถูกต้อง แม้จะถูกบิดเบือนด้วยเหตุต่างๆ ทำให้คนเดินออกนอกเส้นทาง แต่เมื่อคนรู้สึกตัวว่าฝืนธรรมชาติของตัวเองเพราะมีความกดดัน คนก็จะกลับคืนไปเดินบนเส้นทางได้ง่ายเพราะเส้นทางที่ถูกต้องจะมีแรงธรรมชาติช่วยหนุนส่งให้เดินไปบนเส้นทางได้อย่างลื่นไหล
เส้นทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรมนั้น
แม้จะดูเหมือนสำเร็จ แต่จะไม่ยั่งยืน เพราะไม่ใช่จุดที่พอดีเพราะมีความไม่ชอบธรรม เป็นแรงกดดันอยู่
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New World Legendary thing สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
ความสะเทือนใจ
ที่ยังมีคนเลือกเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง
ความประทับใจ
กับผู้ที่เลือกเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อคิดบางอย่าง
แม้ว่าเลือกเส้นทางที่ถูกต้องราวกับได้อยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แต่ก็ยังต้องเดินไปด้วยความไม่ประมาท
226 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   มหาเศรษฐีคริปโตเสียชีวิตติด ๆ กันถึง 4 ราย ภายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึง…
   อาหารสมอง: (See English version below) : ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง VS ระบบที่ถูกออกแบบมา!
   Shopee แจ้งปิดให้บริการ “ชำระผ่านบัญชีธนาคาร” ถาวร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลังประสบปัญหา มีผู้ใช้งานที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแพลตฟอร์ม Shopee โดนสูบเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำธุรกรรมเอง และไม่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนใด ๆ
   อยากมีชีวิตการทำงานที่ดี ต้องรู้จักวิธีรักเพื่อนร่วมงานให้เป็น . รู้จักทักษะของการให้ ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราดีขึ้นอย่างมหาศาล --- ของขวัญจาก #YourNextU #รักนะตัวเอง #ให้การเรียนรู้เป็นการบอกรัก พิเศษ! ตอนนี้สมัครสมาชิก YourNextU Full Access Subscription 6 เดือน แถมอีก 6 เดือน! อยู่ที่ 9,000 uาn (เฉลี่ยเพียง 750 uาn ต่อเดือน) . ทักแชท #YourNextU ได้เลยที่ bit.ly/SelfLove_Thames . วันนี้ - 31 ธค. 65 ครับ : ) #เธมส์thinkต่าง
   ดูทั้งหมด