ออสเตรเลียปรับมาตรฐานการสร้างอาคารและที่พักอาศัยใหม่สู่ความยั่งยืน
ออสเตรเลียยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคารที่พักอาศัยโดยปรับเพิ่มคะแนน การใช้พลังงานจากระดับ 6 ดาวเป็นระดับ 7 ดาว ภายใต้ Nationwide House Energy Rating Scheme (NatHERS)
โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 โดยให้เวลาที่พักอาศัยใหม่ในการปรับและ ปฏิบัติตามเงื่อนไข NatHERS ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าภายในปี 2566 ถึง 2593 อาคารที่พักอาศัยใหม่ในออสเตรเลียจะมีมากกว่า 5.5 ล้านหลังที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานใหม่ (7 ดาว)
โดยจะสามารถลดการใช้พลังงานลงเฉลี่ยร้อยละ 24.5
(ในฤดูร้อนและหนาว) และลดการเกิดเชื้อราจากระบบ ระบายอากาศภายในที่ไม่เอื้อต่อการถ่ายเทอากาศอันเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพ
นอกจากนี้ รัฐ New South Wales (NSW) ได้ประกาศให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และ โครงการก่อสร้างใหญ่ๆในรัฐ NSW ต้องยื่น net-zero statement สำหรับขออนุมัติโครงการ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดหรือสามารถปรับเข้าสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนได้ทั้งหมด ภายในปี 2578
อีกทั้ง โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่และการปรับปรุงบ้านใหม่ที่มีราคาตั้งแต่ 50,000 เหรียญออสเตรเลียตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ต้องได้รับคะแนนระดับ 7 ดาวภายใต้ดัชนีความยั่งยืนของอาคาร Building Sustainability Index (BASIX)
1
ซึ่งจะมีผลให้ที่พักอาศัยและอาคารจำเป็นต้องเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน หรือเพิ่มฉนวนกันความร้อนหรือเปลี่ยนระบบทำความร้อนจากแก๊สไปสู่ระบบ Heat pump เนื่องจากปัจจุบันอาคารและที่พักอาศัยส่วนใหญ่มีคะแนนประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำอยู่ที่ระดับ 5.5 ดาวเท่านั้น และภายใต้มาตรฐานอาคารที่พักอาศัยใหม่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในเขตชานเมืองได้สูงถึง 150 เหรียญออสเตรเลียต่อปี
ที่พักอาศัยใหม่ในเขต Western Sydney จะประหยัดค่าพลังงานได้ประมาณ 720 เหรียญออสเตรเลียต่อปี และที่พักอาศัยใหม่ในภูมิภาคจะประหยัดพลังงานสูงถึง 970 เหรียญออสเตรเลียต่อปี
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานใหม่สำหรับที่พักอาศัยและอาคารสร้างใหม่ (รวมถึงโรงแรมและสำนักงาน) จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกแบบอาคารที่พักอาศัย
การใช้วัสดุ ฉนวน และการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติที่คุ้มค่าและจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้ รัฐ NSW บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593
นอกจากนี้ รัฐ NSW จะเริ่มพัฒนาระบบคำนวณและรายงานคาร์บอนในวัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้ในอาคารออนไลน์ เพื่อติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่างๆในอนาคต
1ถูกใจ
357รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   พนักงานวิญญาณเถ้าแก่ โลกที่ไม่ง่ายในวันนี้ดูเหมือนจะทำให้น้องๆรุ่นใหม่ที่ทำงานในบริษัทต้องลำบากมากขึ้นกว่าในอดีตมาก จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็ยากขึ้นมาก งานหลายอย่างก็ถูก AI ทดแทนไป เงินเดือนก็ไม่ได้มากพอที่จะมีชีวิตที่ดี ตอนผมเริ่มงานปริญญาโทเมื่อสามสิบปีก่อน เงินเดือนตอนนั้นหมื่นแปด
   DAIKIN แจกปริศนาผ่านจอใจกลางเมือง โชว์ให้เห็นแค่เงาของดูโอ้ คนใหม่ ที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ DAIKIN คู่กับณเดชน์!
   พิสูจน์ตำรวจไทย แผลลึกดาราสาวไต้หวัน - เปิดใจ โฆษกศาลยุติธรรม กรณีตะวัน-แบม พูดคุยกับ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล . และร่วมพูดคุยกับ สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กรณีตะวัน-แบม อดอาหารและน้ำ เพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรม
   อุดมการณ์ VS ปากท้อง โดย
   ดูทั้งหมด