3 เช็คลิสต์สำรวจทำเล ก่อนวางตู้
ก่อนการเลือกสถานที่วางตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรืออาคารสำนักงาน จะต้องสำรวจอะไรบ้าง ไปดูกัน... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา