เคยอยากนะครับ แต่เมื่อคุณเข้าใจธรรมก็จะรู้ว่าของแบบนี้ "ใครทำใครได้ ใครกินใครอิ่ม"
บางคนทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าตนเองทุกข์ก็มี การยัดเยียดจึงไม่เป็นเรื่องดีครับ ดังพระท่านว่า บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
55รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...