หัวจะปวด Facebook จัดหมวดหมู่ Facebook คราวนี้ปรับเพิ่มเป็น 6 วัตถุประสงค์หลัก
*มีลูกเพจแจ้งว่าบางเพจก็ปรับการแสดงผลมาพักนึงแล้ว บางเพจก็ยังไม่ได้ปรับ บางเพจก็เพิ่งจะถูกปรับ แต่แอดเพิ่งถูกปรับมาได้วันที่ 2 เลยค้นข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ครับผม
ปกติแล้วเวลาที่เราจะทำการบู๊สต์โพสต์อย่างละเอียดหรือมีการปรับแต่งวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการผ่านเครื่องมือจัดการโฆษณา Ads Manager ด้วยวิธี Auction / Create New Campaign หรือการสร้างแคมเปญใหม่ ทาง Facebook จะกำหนดให้ Admin ของเพจเลือก Objective หรือวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณาในแต่ละแคมเปญ
เพื่อที่ระบบ AI ของ Facebook จะได้ทำหน้าที่สืบค้นกลุ่มเป้าหมายที่เก็บไว้ใน Big Data และนำ เสนอคอนเทนต์หรือโฆษณาที่ต้องการโปรโมทไปยังผู้ใช้งานตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดย Facebook ได้แบ่ง Objective ของแคมเปญไว้ 3 กลุ่ม คือ
1. Awareness (การรับรู้) ที่จะเน้นไปที่การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เช่น การกดไลค์ คอมเม้นต์โฆษณา ซึ่งมี 2 หัวข้อย่อย คือ
1.1 Brand Awareness (การรับรู้ของแบรนด์)
1.2 Reach (การเข้าถึง)
2. Consideration (การพิจารณา) ที่จะเน้นหนักที่การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งมี 6 หัวข้อย่อย คือ
2.1 Traffic (จำนวนผู้เข้าชม)
2.2 Engagement (การมีส่วนร่วม)
2.3 App Installs (จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน)
2.4 Video Views (จำนวนการรับชมวิดีโอ)
2.5 Lead Generation (การสร้างลูกค้าเป้าหมาย)
2.6 Messages (ข้อความ)
3. Conversion (คอนเวอร์ชั่น) ที่จะเน้นเป้าหมายไปที่สร้างยอดขายให้กับธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งมี 3 หัวข้อย่อย คือ
3.1 Conversions (เปลี่ยนการมองเห็นเป็นการซื้อ)
3.2 Catalog Sales (ยอดขายจากแคตตาล็อก)
3.3 Store Traffic (การเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์)
แต่ล่าสุดทาง Facebook เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนการเลือกวัตถุประสงค์ในการลงแคมเปญโฆษณาใหม่ โดยตัด Consideration (การพิจารณา) และ Conversion (คอนเวอร์ชั่น) ออกไป และมีการดันวัตถุประสงค์ใหม่ที่เคยเป็นหัวข้อย่อยขึ้นมาจนเป็น 6 กลุ่มใหม่ ดังนี้
1. Awareness (การรับรู้) ที่จะให้ความสำคัญกับการแสดงโฆษณาหรือ Content ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะจดจำโฆษณาหรือ Content นั้นๆ หรือเน้นในเรื่องการเข้าถึง, การรับรู้ของแบรนด์, จำนวนการรับชมวิดีโอ และการรับรู้ตำแหน่งของสินค้า
2. Traffic (จำนวนผู้เข้าชม) ที่จะเน้นในเรื่องการเช่อมต่อกลุ่มเป้าหมายไปยังปลายทาง เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือกิจกรรมต่างๆ บน Facebook อาทิ จำนวนการคลิกลิงค์, จำนวนการเข้าชมและ Landing Page (แลนดิ้งเพจ), Messenger และ WhatsApp และจำนวนการโทร
ในวัตถุประสงค์นี้ Facebook ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือให้ Admin สามารถเลือกว่าต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมไปยังที่ใด เช่น Website ส่งผู้เข้าชมไปที่เว็บไซต์, App ส่งผู้เข้าชมไปที่แอปพลิเคชัน, Messenger ส่งผู้เข้าชมไปที่ Messenger, WhatsApp ส่งผู้เข้าชมไปที่ WhatsApp, การโทร กระตุ้นให้ผู้คนโทรติดต่อกลับมา
3. Engagement (การมีส่วนร่วมของลูกค้า) ที่จะเน้นการเพิ่มจำนวนข้อความ, การรับชมวิดีโอ, การมีส่วนร่วมในการโพสต์, การกดไลค์เพจ, หรือการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม อาทิ Messenger, WhatsApp, Instagram Direct, จำนวนการรับชมวิดีโอ, การมีส่วนร่วมในโพสต์ และ Conversions (เปลี่ยนการมองเห็นเป็นการซื้อ)
ในวัตถุประสงค์นี้ Facebook ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือให้ Admin สามารถเลือกว่าต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ใด เช่น แอปรับส่งข้อความที่กระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณบน Messenger, WhatsApp หรือ Instagram, บนโฆษณาที่จะกระตุ้นให้ผู้คนรับชมวิดีโอหรือโต้ตอบกับโพสต์หรืองานกิจกรรม, Website ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์, App ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชัน, เพจ Facebook ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับเพจ Facebook
4. Leads (ข้อมูลลูกค้า) ที่จะเน้นการเก็บข้อมูลลูกค้าสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า, Messenger, Conversions หรือจำนวนการโทร
ในวัตถุประสงค์นี้ Facebook ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือให้ Admin สามารถเลือกว่าต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ใด เช่น Website ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านเว็บไซต์, แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยการขอให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์ม, Messenger ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่าน Messenger, แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า
และ Messenger ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยการขอให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มหรือส่งต่อไปที่ Messenger, Call ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านการโทรติดต่อกลับมา, App ที่จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน
5. App promotion (การโปรโมทแอป) ที่จะเน้นการค้าหากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะติดตั้งแอปพลิเคชันและใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง
6. Sales (ยอดขาย) ที่จะเน้นการค้าหากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสจะซื้อสินค้าหรือบริการ
ในวัตถุประสงค์นี้ Facebook ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือให้ Admin สามารถเลือกว่าต้องการกระตุ้นยอดขาย หรือเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ใด เช่น Website ที่จะกระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์, App ที่จะกระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นบนแอปพลิเคชัน, Website + App ที่จะกระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์และบนแอปพลิเคชัน, Messenger กระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นผ่าน Messenger, WhatsApp กระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นผ่าน WhatsApp, Call ที่จะกระตุ้นยอดขายและคอนเวอร์ชั่นผ่านการโทรศัพท์
ทั้งหมดนี้ คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ Admin ต้องศึกษาและทดลองทำใหม่ แต่รวมๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วไป เพียงแต่ว่าในระยะแรกๆ ก็อาจจะงงๆ หน่อย
#facebook #advertising #boost #BrandAgeOnline
ติดตามเทรนด์ การตลาดที่น่าสนใจได้ทาง
10 ถูกใจ
4 แชร์
1.1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 10
    โฆษณา