เขาว่า พุทธก็มีจริง
คริสต์ก็มีจริง
เท่าที่เคยอ่านมา
ส่วนศาสนาอื่นๆ ยังไม่เคยไปค้นหาอ่านถึงเรื่องนี้
ใครมีเรื่องของทางอิสลาม มาบอกกันบ้างถึงเรื่องนี้
3ถูกใจ
146รับชม