มีบัญชีอยู่แล้ว?
มาเลเซียทิ้งห่างไทย จัดเป็นประเทศรายได้สูง ในขณะที่ไทยยังเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
มีรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งจัดข้อมูลปีล่าสุดปี 2565 พบว่า
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ปรับจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงอย่างไม่เป็นทางการแล้ว
โดยมาเลเซียเดิม มีรายได้ต่อหัวที่ 35,622 บาทต่อเดือน ของใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 41,462 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นมากถึง 16.4%
ทำให้ผ่านเกณฑ์รายได้ของประเทศรายได้สูง ที่เดือนละ 38,233 บาท ( ปีละ 12,235 USD)
ทิ้งประเทศไทย ไว้ที่ประเทศรายได้ปานกลางค่อนสูง ซึ่งมีรายได้ต่อหัว 23,278 บาทต่อเดือน จากปีที่แล้วมี 22,925 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นเพียง 1.54%
รายงานดังกล่าว ทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจัดเป็นประเทศมีรายได้สูง
โดยอันดับหนึ่งได้แก่
ประเทศบรูไน
มีรายได้ 249,425 บาทต่อเดือน
ตามด้วยสิงคโปร์เป็นอันดับสอง
มีรายได้ 248,675 บาทต่อเดือน
ส่วนมาเลเซียตามมา เป็นอันดับสามมีรายได้ 41,462 บาทต่อเดือน
ที่เหลืออีก 7 ประเทศ ล้วนแต่เป็นประเทศรายได้ปานกลางโดย 3 ประเทศแรก เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนสูง ได้แก่
ประเทศไทย
มีรายได้เดือนละ 23,278 บาท
อินโดนีเซีย รายได้ 14,659 บาท
เวียดนาม รายได้ 12,881 บาท
3
ส่วนอีก 4 ประเทศ
เป็นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนต่ำได้แก่
ฟิลิปปินส์
รายได้เดือนละ 12,056 บาท
สปป.ลาว
รายได้เดือนละ 7247 บาท
กัมพูชา
รายได้เดือนละ 5475 บาท
เมียนมาร์ มาเป็นลำดับสุดท้าย
รายได้เพียงเดือนละ 4015 บาท
แต่ถ้าดูการเปลี่ยนแปลงเทียบปี 2565 กับ 2564
พบการเปลี่ยนแปลงดังนี้
อันดับ 1 บรูไนเพิ่มขึ้น 78% ทำให้แซงชนะสิงคโปร์เป็นครั้งแรก
อันดับ 2 มาเลเซียเพิ่มขึ้น 16.4%
อันดับ 3 เวียดนามเพิ่มขึ้น 11%
อันดับ 4 สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 9.3%
อันดับ 5 ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 8%
โดยมีไทยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 9
เพิ่มขึ้น 1.54%
ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ประเทศปานกลางมานานร่วม 10 ปีแล้ว ปัญหาใหญ่ของเรามี 2 ประการได้แก่
1) คุณภาพการศึกษา หรือศักยภาพมนุษย์ ประกอบด้วย ความรู้และทักษะของพลเมือง มีค่าเฉลี่ยที่ถือว่าค่อนข้างน้อย
2) ระบบเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มอย่างเต็มที่
ยังไม่นับรวมปัญหาการกระจายรายได้ หรือปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยพบว่าในเขตกรุงเทพฯและปทุมธานีประชาชนมีรายได้ต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมาเลเซีย
ส่วนจังหวัดที่เหลือ มีรายได้ต่ำกว่ามาก
คงจะต้องพัฒนาทั้งทางด้านเรื่องคน คือปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจ คือปฏิรูปเศรษฐกิจ
1
ทั้งนี้ยังต้องมีประเด็นเรื่องปฏิรูปการเมืองด้วย เพื่อให้การเมืองมีคุณภาพและมั่นคงต่อเนื่อง จะได้มีเวลาที่จะมาพัฒนาเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้น
Reference
1
  ดรีม ครับผม
  ที่เกิน 12,000 คือ GDP per capita ครับ แต่การวัดว่าประเทศไหนเป็นประเทศรายได้สูงวัดด้วย GNI per capita เกิน 12,696 เหรียญ... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ศาลปกครองตัดสิน ให้“ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” กลับเข้ารับราชการ “ศาลปกครองเพชรบุรี” พิพากษาให้ “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” กลับเข้ารับราชการเหมือนเดิม เพิกถอนคำสั่ง ป.ป.ท.-ก.ทรัพยากรฯ ไล่ออกจากราชการ ปมรื้อ-เผาบ้าน “ปู่คออี้” กะเหรี่ยงบางกลอย มีผลย้อนหลังถึงวันสั่ง 2 เม.ย. 64
   สายตาขี้เกียจ คืออะไร? ภาวะที่ความสามารถในการมองเห็นของดวงตาข้างใดข้างหนึ่งด้อยกว่าอีกข้างหนึ่ง
   ประเมิน พลังอำนาจ สีจิ้นผิง Blockdit Originals โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำจีนที่มีบารมีและอำนาจสูงสุดในรอบ 40 ปี และในวันนี้กำลังมีแรงเสียดทานต่ออำนาจของเขาบ้างหรือไม่
   นี่คือกองพล DAD's Army นักรบรุ่นคุณพ่อ ของท่านผู้นำวลาดิมีร์ ปูติน กองทัพคุณพ่อ คุณปู่และคุณตา กำลังถูกระดมพลตามคำสั่งของประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อส่งไปรบในยูเครน
   ดูทั้งหมด