มันผิดสำหรับบางคน
บางคนก็ไม่ได้มองว่าผิด
แต่สุดท้ายแล้ว ส่วนตัวเราเชื่อว่า
ธรรมชาติของคนมักจะมีเป้าหมายอยู่แล้ว
ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ
บางคนอาจจะไม่นับว่ามันก็เป็นเป้าหมาย
แม้กระทั่งคนที่คิดว่าตนเองไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็ตาม
แต่ถ้าคนคนนั้นจะอยากมีอยากทำเป้าหมายที่มันใหญ่ๆและสำคัญยิ่งยวดกับชีวิตของเขา
แต่ในหัวว่างเปล่า ไม่มี คิดไม่ออก
แค่มีชีวิตใช้ชีวิตตามวิถีเดิมไปวันๆ
ก็ไม่เป็นไปตามนั้น ในหัวในจิตในไอเดียของแต่ละคน
ในสติ ในปัญญา ในความฝัน ในความสามารถ
ในการกระทำ ในพฤติกรรม
ในวิถีชีวิต
ไม่พอใจ พอใจ มองหา ค้นหา เดินทาง ทดลอง
ไร้เรี่ยวแรงกายใจ ว่างเปล่า ป่วยจิตใจ ป่วยเศร้า
เบื่อหน่าย ชีวิต วิถี โลก สังคม มนุษย์ เงิน งาน
หาเลี้ยงชีพ ดื้นรน
ผิดเขา ผิดเรา ไม่ผิดเขา ไม่ผิดเรา
ต้องทำของเขา ไม่ต้องทำของเรา
อยากทำของเขา อยากทำของเรา
คิดของเขา ไม่คิดของเรา
ถูกของเขา ไม่ถูกของเรา
ฝันเขา ฝันเรา ไม่ฝันของเขา ไม่ฝันของเรา
ว่างเปล่าของเขา ว่างเปล่าของเรา
91รับชม