เวลาเสียงดังเกินไป หูดับค่ะ
แล้วก็ควันบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมือนตั้งใจพ่นใส่หัวเรามากกว่า👻
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...