รู้สึกเร็วขึ้นเพราะเราเสียเวลาไปกับสิ่งเร้าในแต่ละวันมากมาย ทำให้ไม่มีเวลาไปทำสิ่งที่ควรทำจริงๆในชีวิต
แสดงความคิดเห็นของคุณ...