เหตุใด? Coment ใน Blockdit ทำไมถึงอยู่ฝั่ง รัสเซีย ทั้งๆที่เป็นผู้รุกรานยูเครน การเกลียด USA ไม่แปลกนะ แต่การที่สนับสนุน รัสเซีย ให้รบกับยูเครน และสนับสนุนให้ ยูเครนยอมแพ้ ยอมเสียอธิปไตยบางส่วน
คำถามนี้ถูกลบ
อาจเพราะรังเกียจคนบางกลุ่มที่เลือกปฏิบัติ ไม่ลงโทษอเมริกา ไม่แซงชั่น ไม่บอยคอต แถมยังทำตัวเหมือนสนับสนุนอเมริกา แถมยังซื้อของอเมริกา และอีกหลายอย่างๆ ทั้งๆที่สิ่งที่อเมริกาทำหลายอย่าง ยังไม่ได้รับการลงโทษ และยังทำเด็กอิรักตาย 5 แสนคน ซึ่งเยอะกว่าที่ยูเครนสูญเสียตอนนี้มากๆ
107 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ส่อง 10 อันดับ เศรษฐีหุ้นไทยปี 2565 จากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาด mai ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2565 อันดับ 1 สารัชถ์ รัตนาวะดี ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน มูลค่าความมั่งคั่ง 218,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 45,882 ล้านบาท หรือ 26.51%
   ทำไมการใช้ระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ถึงสำคัญ “ระบบราชการ” หลายคนทราบดีว่ามีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากกฎระเบียบของราชการ ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานมากมาย ส่งผลให้งานล่าช้า หรือการออกหนังสือราชการที่ยังเป็นรูปแบบเอกสาร
   ภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่โรงแรมแต่อย่างใด แต่มันคือห้องประชุมของบริษัททวิตเตอร์ที่ อีลอน มัสก์ ดัดแปลงไว้พิเศษสำหรับพนักงานทวิตเตอร์โดยเฉพาะ
   🔥กระทู้ตั้งคำถาม ?? : ทำไมฮิตเลอร์เกลียดยิวขนาดต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ??🔥 ⚠️ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับชาวยิว ทั้งที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์โมเสสและบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ รวมถึงหนังสือของฝั่ง Anti-Jews ทั้งพิธีสารครองโลก The Protocols ทั้งหลาย ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาในหนังสือแอนตี้ยิวนั้นจะตรงกันข้ามกับหลักบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้าที่ยิวยึดถืออย่างสิ้นเชิง
   ดูทั้งหมด