มีบัญชีอยู่แล้ว?
3 รูปแบบของประกันที่ลดหย่อนภาษีได้
หลายๆ คนที่ต้องเสียภาษี ก็มักจะมีการใช้เบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษี ไปดูกันว่าประกันแบบไหน สามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง ได้เท่าไหร่บ้าง และเราจะกรอกยังไงเวลายื่นภาษี สรุปจบครบในโพสเดียว มาอ่านกัน...
เบี้ยประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้จะมี 3 แบบ คือ ประกันชีวิตทั่วไป ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้สามารถนำเบี้ยประกันที่เราจ่ายไป มาลดหย่อนภาษีได้ แบบนี้...
1. ประกันชีวิตทั่วไป
เราสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่เราทำของตัวเอง จากทุกกรมธรรม์มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บ.
ซึ่งประกันชีวิตทั่วไป จะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ และแบบควบการลงทุน
ประกันชีวิตควบการลงทุนคืออะไร อ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะคะ
และเบี้ยประกันชีวิตที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นแบบประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และถ้ามีเงินคืนทุกปีระหว่างสัญญา เงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ถ้าคืนเป็นช่วงระยะเวลา เช่น คืนทุก 3 ปี หรือ 5 ปี เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา
2. ประกันสุขภาพ
เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของเรามาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 25,000 บ. (มีการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพตั้งแต่ปี 63 จากเดิม 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท) และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บ.
ประกันสุขภาพ ได้แก่ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง หรือ ประกันภัยการดูแลระยะยาว
ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายให้บิดามารดา เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่ง"ไม่รวม" กับประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตของเรา โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บ. ซึ่งรวมทั้งของพ่อและแม่นะ ไม่ใช่ได้คนละ 15,000 บ. โดยที่พ่อแม่มีรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 30,000 บ. นะ
3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บ.
แต่ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตทั่วไป อาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บ.
เช่น ถ้าเรามีรายได้ 1,000,000 บ. ซื้อประกันบำนาญไป 200,000 บ. และประกันชีวิตทั่วไป 100,000 บ. เราจะสามารถนำมาลดหย่อนในส่วนประกันบำนาญได้แค่ 150,000 บ. เท่านั้น เพราะคิดเป็น 15% ของรายได้
แต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตทั่วไปแค่ 50,000 บ. ยังเหลือส่วนสิทธิประกันชีวิตทั่วไปอีก 50,000 บ. เราสามารถนำส่วนของเบี้ยบำนาญอีก 50,000 บ. ไปหักลดหย่อนเป็นประกันชีวิตทั่วไปได้
ดังนั้นที่เขาบอกกันว่า ประกันบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนได้ถึง 300,000 บ. นั้น ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า เราต้องมีรายได้ทั้งปีอย่างน้อย 1,333,333 บ. (เพราะรายได้เท่านี้ พอคิด 15% จะได้ 200,000 บ.) และต้องไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนประกันชีวิตทั่วไปเลยนะ
และการลดหย่อนภาษีของประกันบำนาญนั้น เมื่อรวมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD)/ RMF/ SSF/ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กอช. แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บ. ด้วยนะ
การกรอกเวลายื่นภาษี
1. กรอกเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บ.
2. กรอกเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ตามที่จ่ายจริง และเมื่อรวมกับประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 100,000 บ.
3. กรอกเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตรงนี้จะมีข้อสังเกตเล็กน้อย คือ ถ้าเราใช้สิทธิประกันชีวิตแบบทั่วไปไม่เต็มสิทธิ ให้กรอกประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บ. ก่อนที่เหลือจึงค่อยมากรอกประกันชีวิตแบบบำนาญ
เช่น ถ้าเรามีประกันสุขภาพ 10,000 บ. ประกันชีวิตทั่วไป 50,000 บ. ประกันบำนาญ 100,000 บ.
เวลากรอกยื่นภาษี คือ
– ใส่ประกันสุขภาพ 10,000 บ.
– ใส่ช่องประกันชีวิตทั่วไป 90,000 บ. (รวมกับประกันสุขภาพจะเป้น 1 แสนบาท)
– ใส่ช่องประกันบำนาญ 60,000 บ. นะ (เพราะเอาไปกรอกช่องประกันทั่วไปแล้ว 40,000 บ.)
การใช้สิทธิประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนั้น ต้องแจ้งบริษัทประกันด้วยว่า เราต้องการนำเบี้ยมาใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลเบี้ยของเราให้สรรพากร โดยเราสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ application หรือผ่านตัวแทนประกันได้นะคะ
การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันบำนาญ คงไม่ได้พิจารณาแค่เพื่อลดหย่อนภาษีเท่านั้น แต่ควรดูด้วยว่า แผนการเงินของเราเป็นยังไง การคุ้มครอง และผลประโยชน์ของประกันนั้นเป็นอย่างไร
#ประกันชีวิต
#ลดหย่อนภาษี
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#ประกันสุขภาพ
#ประกันบํานาญ
#ประกันลดหย่อนภาษี
#ประกันลดหย่อนภาษีได้
164 รับชม
  CK
  ขอบคุณครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   2 เชนร้านดัง ที่ได้ดี เพราะอดีตเซลล์แมน McDonald's และ Starbucks
   แพลน บีสร้างกำไรโดนเด่นที่ 184 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตธุรกิจ สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3/2565 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน สนับสนุนจากภาคบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบในช่วงที่ผ่านมา
   ต้องมี 100,000,000 ถึงทำได้.. ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ “PINNACLE” ในรูปแบบบัตรโลหะ ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวที่สุดของบัตรเครดิต “พินนาเคิล ธนาคารกรุงเทพ (PINNACLE)” ซึ่งเป็นบัตรระดับ VISA Infinite และนับเป็นบัตรโลหะ (Metal Card) ใบแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย จับกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งสูง ที่มีสินทรัพย์ลงทุนกับธนาคารเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป
   เพียงเวลาไม่ถึงเดือนดี Elon Musk ได้เปลี่ยน Twitter ให้เป็นขุมนรกไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา Elon Musk เดินอาด ๆ เข้าบริษัท Twitter พร้อมกับอ่างล้างหน้าหนึ่งอ่าง เพื่อโชว์ออฟประมาณว่า Let that sink in ว่าข้าที่ล่ะเป็นเจ้าของ Twitter แล้ว
   ดูทั้งหมด