#อดีตสามี
แคดดี้ : สามีคนแรกของหนูเขาเสียชีวิตไปนานหลายปีแล้ว ปัจจุบันนี้หนูมีครอบครัวใหม่ ก็ยังนึกถึงเขาอยู่ตลอด เพราะเขาดีกับหนูมาก ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรเลย
เรา : สาเหตุที่เขาเสียชีวิตคือ...?
แคดดี้ : นอนหลับอยู่แล้วนิ่งไปค่ะ
เรา : น่าจะตายก่อนอายุขัยแน่เลย นายขนลุกมานิดๆ เขาเป็นวิญญาณอยู่
แคดดี้ : คงจะใช่ ตอนนั้นหนูอยู่คนละห้องกับเขา ได้ยินเสียงเหมือนเขาหายใจติดขัด ออกจากห้องมา เห็นเขานิ่งไปแล้ว
เรา : รู้เรื่องเรื่องวิญญาณ ก็น่าจะเข้าใจเรื่องภพภูมิอื่น เช่น เทวดา พรหม เดรัจฉาน ว่าภพเหล่านี้อยู่ในสังสารวัฏเหมือนกัน แคดดี้สามารถช่วยเขา(อดีตสามี)ได้ นับถือศาสนาพุทธนะคะ
แคดดี้ : ค่ะ
เรา : แล้วเข้าใจไหมว่าศาสนาพุทธสอนอะไร
แคดดี้ : สอนให้เป็นคนดี
เรา : ทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดี มีวิธีปฏิบัติตามแนวทางของศาสนานั้นๆ .. ลองคิดดู..ต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละศาสนาสิ
แคดดี้ : ไม่รู้ค่ะ ... นับถือตามครอบครัว ถ้าว่างก็ ไปวัด สวดมนต์ ทำบุญตามประเพณี
เรา : คือนับถือตามๆ กันมา แต่ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนอะไร
แคดดี้ : ใช่ค่ะ รู้ว่าทำแล้วสบายใจ ทำแล้วดี
1
เรา : ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องการกระทำ รับผลจากการกระทำของตนเอง ไม่งมงาย ไม่พึ่งพาสิ่งอื่น
พระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง ค้นพบวิธีหลุดพ้นทุกข์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกแล้ว ด้วยการรู้อริยสัจ 4 คือ
1 รู้ว่า กาย ใจ นี้ทำให้ทุกข์
2 รู้เหตุแห่งทุกข์มาจากความอยาก
3 รู้ว่าพ้นทุกข์ได้ต้องเข้านิพพาน
4 รู้วิธีเข้าสู่นิพพานด้วยการทำมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เห็นไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ของกายและใจ เมื่อจิตเห็นจนรู้แจ้งแล้ว จิตจะปล่อยวางได้เอง เมื่อนั้นก็หลุดพ้นทุกข์ได้
การเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนภพในสังสารวัฏ มีตลอด ในชาตินี้แคดดี้เป็นมนุษย์ เมื่อตายไป อาจเปลี่ยนไปอยู่ภพที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามนุษย์หรือเป็นมนุษย์อีก หรือเป็นวิญญาณได้ เหมือนอดีตสามีแคดดี้ เป็นอยู่
ไม่มีใครรู้ว่า ตายไปแล้วจะเกิดเป็นอะไร ไม่ควรประมาท ปัจจุบันขณะสำคัญ ขณะจิตสั้นนิดเดียว จิตเป็นธาตุ เกิดและดับไปตลอดเวลา จะเห็นความจริงอย่างที่นายบอกได้ ต้องวิปัสสนา
แคดดี้ขนลุกเหรอ ระหว่างพูด นายขนลุก เบาๆ
แคดดี้ : ไม่ขนลุกค่ะ กำลังตั้งใจฟัง นายอธิบายเข้าใจเหมือนคนเคยบวชเรียนมาก่อน
เรา : (แปลก...ทำไมขนลุกเอง)
นายไม่เคยบวช แต่นายเข้าใจเพราะปฏิบัติเอง เมื่อเกือบ 10 ปีแล้ว
แคดดี้ : ทำไมนายถึงปฏิบัติ
เรา : โดยคุณไสย์น่ะ ไม่น่าเชื่อใช่มั้ย
แคดดี้ : ค่ะ นายดูไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแนวนั้นได้
เรา : นั่นสิ มีเหตุจากโดนคุณไสย์นี่แหละ
ทำให้ต้องปฏิบัติ จึงเข้าใจเรื่องพลังงานมากขึ้น
นายเห็นผลด้วยตัวเองว่า พลังงานงานของวิปัสสนาสูงจริง เหนือกว่าคุณไสย์ของเริ่มออกจากตัว รู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริง คำสอนของท่าน นายสามารถนำมาปฏิบัติช่วยตนเองได้จริงจึงรักและศรัทธาท่านมาก
ที่รู้ว่าภพภูมิอื่นมีจริง เพราะเจอเรื่องแปลกมาตลอด และพวกเขาช่วยให้นายเข้าสู่การปฏิบัติ ไม่ได้เริ่มจากมีคนมาชี้ทางให้แบบนี้
นายขนลุกอีกแล้ว แคดดี้ไม่ขนลุก น่าจะเป็นพลังงานของอดีตสามีแคดดี้ มาฟังนายพูดมั้ง
แคดดี้ : ใช่เขาจริงๆ ด้วย เนี่ย หนูขนลุกแล้ว ขนลุกมาทั้งตัวเลย (ถลกเสื้อแขนยาวให้ดูหลักฐานว่า ขนแขนเธอลุกชันขึ้นมาจริงๆ )
เรา : กว่าจะตรงกับพลังงาน ทำเอานายแปลกใจ ทำไม ขนลุกอยู่คนเดียว
ถ้าเข้าวัด สวดมนต์ ไม่เจริญปัญญา ก็ไม่เข้าถึงอริยสัจ 4 ที่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา
หากไม่มีศรัทธาแน่วแน่ วันนึงแคดดี้จะออกห่างศาสนาพุทธไปไกลได้ เพราะจิตมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอ ไม่ง่ายที่จะกลับเข้าเส้นทาง นึกภาพดูนะ ต้องไปทางซ้ายแต่แคดดี้ไปทางขวา กว่าจะรู้ว่าผิดทาง แล้วย้อนกลับมาได้เนี่ย ต้องเสียเวลา และอาจหลงทางด้วย อีกนานเลย
วิปัสสนา มีพลังบวกสูงมากนะ ไม่งั้น อดีตสามี ไม่สื่อมาให้นายรู้ว่า วิญญาณเขายังไปตามกรรมไม่ได้ อยู่กับแคดดี้มาตลอด
ตอนนี้แคดดี้เข้าใจศาสนาที่ตัวเองนับถือมากขึ้น แล้ว สัมผัสพลังงานได้ ขนลุกเอง รู้ว่า ที่นายบอกไปเป็นความจริง นำไปปฏิบัติและส่งบุญปฏิบัติให้อดีตสามีเขาจะได้ทุกข์น้อยลงด้วยล่ะ
แคดดี้ : ค่ะ
•••••••••••••••••••
*ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
"ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเป็นเจ้าหรือพระผู้สร้าง และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจ ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ด้วยความเพียรของตน
กล่าวคือ ศาสนาพุทธ สอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเอง ด้วยผลแห่งการกระทำของตน ตาม กฎแห่งกรรม มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย[1] คือ ให้พึ่งตนเอง[2] เพื่อพาตัวเองออกจากกอง ทุกข์[3] มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้าง ปัญญา ในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง
วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด[4]"
--------------(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞--------------
ความสว่างจากการมีศีล สมาธิและเจริญปัญญา ให้ผล มีอานิสงส์มากกว่าความสว่างที่เกิดจากการมีศีลและทำสมาธิอย่างเดียว มีความแตกต่างกันมาก
🙄ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม หรือหนีกรรมได้🥺
การรักษากายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมให้ครบเป็นสิ่งสำคัญ ขาดไปไม่ได้
🔥กรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้กรรมได้ แต่สามารถทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อลดพลังของกรรมเก่า ให้เปลี่ยนแปลงไป จนไม่อาจส่งผลให้เราได้ 🔥
🔹🔹▪️ไม่ต้องเชื่อ ลองทำดูค่ะ ▪️🔹🔹
พลังงานมีจริงสัมผัสได้จริง ควรเข้าใจในเรื่องพลังงานให้ถูกต้อง
สะสมพลังงานบวก ดีกว่า สะสมพลังงานลบ
ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการฝึกจิต แนะนำให้ฟังเทศน์ของ "หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมทย์โช"
มีปัญหา ...แนะนำให้ได้ ...เพราะคุณต้องไปทำกันเอง เผื่อจะช่วยได้ ถ้าไม่เกินกรรม เราแค่ชี้ทางให้เท่านั้น
"ขอให้ทุกภพภูมิได้อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน ด้วยการเล่าเรื่องจริงของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด"
**เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงที่เราเจอด้วยตนเอง ต้องการบันทึกไว้ เผื่อบางคนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาทางเดินของจิตวิญญาณ ให้ถูกต้องตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าสอน
👉Facebook: The Hermit ค้นหาจิตวิญญาณ
👉Blockdit : The Hermit ค้นหาจิตวิญญาณ
#ความจริง, #ธรรมะ, #บุญ, #พลังงาน, #ลึกลับ, #วิญญาณ, #เรื่องแปลก
1ถูกใจ
2แชร์
204รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สรุปดราม่า สื่อไต้หวันกับนักแสดงไทย เมื่อสื่อไต้หวันลงข่าวตำหนินักแสดงไทย ไม่มีมารยาท มาสาย กินขนมขณะนั่งสัมภาษณ์
   ปักหมุดลงทุนปี 2023 งัด 3 กลยุทธ์สู้ความผันผวน
   • รู้ไหม พาสปอร์ตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีอยู่ 4 สีด้วยกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?
   ทำไมนักช้อปชาวจีนถึงเลิกบินซื้อแบรนด์เนมนอกประเทศแล้ว
   ดูทั้งหมด