ไม่ชอบก็ทนไปครับ คนส่วนใหญ่เขาชอบก็ต้องเอาตามนั้น ประชาธิปไตยครับต้องทำตามเสียงส่วนใหญ่ จะให้มาเอาใจเป็นรายคนหาได้ไม่ หนึ่งคนก็ชอบต่างกันไปคนละหนึ่งแบบ ตามใจกันตายดิ
2ถูกใจ
216รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...