#เชื่อตามๆ กันมา
เรา : แคดดี้เรียกชื่อนาย (รู้ชื่อ) รู้จักนายเหรอ
แคดดี้ : (พยักหน้า) เห็นนายมานานแล้ว และเคยออกรอบกับนายมา 2 ครั้ง ช่วงก่อนโควิด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ค่ะ
เรา : ช่วงหลังๆ มีโอกาสได้คุยเรื่องวิปัสสนากับแคดดี้บ่อย เจอกันคราวนี้อาจต้องได้ช่วยชี้ทางให้แคดดี้อีกคนนึงแล้วมั้ง
ทำไมถึงเลือกนับถือศาสนาพุทธล่ะ ตอบตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะ
เธอ : ก็นับถือตามๆ กันจากครอบครัว คนในหมู่บ้าน ตจว. มักจะไปวัด สวดมนต์ ใส่บาตร อะไรแบบนี้ค่ะ เข้าใจว่า ศาสนาพุทธสอนให้เป็นคนดี ให้ทำบุญเยอะๆ จะได้ไปเกิดในที่ดีๆ
เรา : อ้อ เชื่อตามๆ กันมา เขาบอกว่าดี ก็เลยนับถือมาแบบนี้
ปัจจุบันนี้ มีแต่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะ
ต้องมีเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงศรัทธานับถือ
ถ้าทำบุญแล้วคาดหวังว่าต้องไปเกิดดีๆ เนี่ย ทุกศาสนาต่างก็สอนแบบทำดีได้ดีอยู่แล้ว
จุดประสงค์จริงๆ ของศาสนาพุทธ คือเห็นความจริงของอริยสัจ 4 คือรู้ว่า อะไรทำให้ทุกข์ รู้เหตุที่ทำให้ทุกข์ รู้ว่าดับทุกข์ได้ ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา
พระพุทธเจ้าท่านทำได้จริง หลุดพ้นไปแล้ว ไม่กลับมาเกิดใหม่อีก "ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีก" เคยได้ยินมาบ้างมั้ยแคดดี้
เธอ : เคยค่ะ ที่โรงเรียนมีสอนประวัติของพระพุทธเจ้าด้วย
เรา : แล้วมีสอนวิธีปฏิบัติ พระธรรมคำสอนของท่านด้วยไหม
เธอ : ไม่แน่ใจค่ะ
เรา : ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็รู้ว่า พระพุทธเจ้ามีตัวตนจริง มีประวัติจริง ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่ ยังมีผู้ปฏิบัติตามจนหลุดพ้นจากสังสารวัฏไปตามท่านสอนได้จริงๆ
ในบทธัมจักรฯ กล่าวถึงหลังจากพระพุทธเจ้าเทศน์ให้ปัญจวัคคีย์ ท่านโกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรม แสงสว่างเกิดขึ้น ขณะนั้น ตั้งแต่เทวดาชั้นล่างสุด จนถึงพรหมชั้นสูงสุด แสดงความยินดี รู้ว่าเป็นแสงสว่างที่เหนือกว่าพรหม เอาไว้ด้วย
แคดดี้ขนลุกเหรอ ... นายขนลุกขึ้นมา
เธอ : ใช่ค่ะ ขนลุกทั่วแขนเลย ทำไมนายถึงรู้และอธิบายได้แบบเข้าใจ
เรา : เพราะมีเหตุสิ นายโดนของ/คุณไสย์น่ะ พยายามหาคนรู้เรื่องนี้นะ กลายเป็นภพภูมิอื่นๆ เขาช่วยกันผลักดันนายให้ปฏิบัติวิปัสสนา
ปฏิบัติไปสักระยะ ถึงได้รู้ว่ามีของเก่าด้านนี้ จึงเชื่อว่า อดีตมีจริง จิตสะสมพลังงานได้ แคดดี้เคยรู้จัก เคยเห็นนายมานาน นายไม่มีท่าทางจะมาแนวนี้เลยใช่ไหม
เธอ : ใช่ค่ะ ปีที่แล้วที่หนูลากถุงให้นาย นายก็ไม่ได้สอนอะไร
เรา : ใช่ ตอนนั้น ไม่คิดว่าจะต้องมาสอนใครแบบนี้ ยังต้องพยายามเอาตัวเองรอดให้ได้อยู่เลย อาจถึงเวลาของแคดดี้ด้วยมั้ง แบบมีบุญสัมพันธ์ ไม่มีอะไรบังเอิญนะแคคดี้
เธอ : ยายหนู เมื่อเดือนที่แล้ว เอาซีดี หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช มาให้หนูฟังค่ะ
และวันนี้ ความจริงไม่ใช่คิวหนูที่จะออกกับนาย หนูเห็นนาย หนูเลยไปขอเพื่อน เพื่อจะมาออกกับนาย
เรา : อ้อ...มิน่าล่ะ ถึงได้มีโอกาสเจอกัน ไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆ กระแสพลังงานแบบเดียวกันเลยได้มีโอกาสเจอกัน นายสอนมั่วไม่ได้นะ ทุกอย่างส่งผลหมด
แคดดี้ : หนูขนลุกไม่หยุด ขนลุกตลอดตั้งแต่ฟังนายพูดเลย
เรา : พลังงานอื่นมายืนยันให้ว่าสิ่งที่นายพูดเป็นเรื่องจริง งั้นตั้งจิตส่งบุญที่ฟังนายอธิบาย ให้เจ้ากรรมนายเวร และทุกภพภูมิ รวมถึงเจ้าหนี้กรรม ให้เขามาอนุโมทนาบุญธรรมทานนี้....ทำเลย รู้สึกอย่างไรบ้าง
เธอ : ขนลุกค่ะ ขนลุกตลอดที่นึกส่งบุญไป
เรา : เขามาอนุโมทนาบุญแล้วน่ะ ที่แคดดี้ฟังนายพูดเป็นบุญธรรมทาน ภพภูมิอื่นเขาก็อยากได้บุญธรรมทานนี้ด้วย จึงสื่อมา ทำให้แคดดี้ขนลุก เขารอรับบุญนี้อยู่
เมื่อมีพลังงานอื่นมายืนยันให้แล้วว่า วิปัสสนามีพลังงานบวกสูงมากจริง ให้ตั้งใจปฏิบัติตามที่นายแนะนำไปนะ
แคดดี้ : ค่ะ
•••••••••••••••••••
*จากบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล
ครั้นพระพุทธองค์ ผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิ คุณ ได้แสดงธรรมจักร หมุนวงล้อแห่งธรรมที่ประกอบด้วย ๘ ซี่ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เหล่าภุมเทวดา ก็ เปล่งเสียงสาธุการบันลือลั่นว่า วงล้อแห่งธรรม ไม่มีวงล้ออื่นใดจะหมุนสู้ได้ ได้รับการหมุนไปโดยพระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ซึ่งไม่มีใครทําได้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม
เหล่าเทพเจ้าชั้นจาตุมมหาราชิกา ครั้นได้ยินเสียงเหล่าเทพภุมเทวดาต่างก็ส่งเสียงสาธุการ บันลือลั่นสืบต่อไปจนถึงเทพเจ่าชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามะ ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี จนกระทั่งถึง ชั้นพรหม ตั้งแต่พรหมปาริสัชชา พรหมปโรหิตา มหาพรหม ปริตตาภาพรหม อัปมาณาภาพรหม อาภัสสราพรหม
ปริตตสุภาพรหม อัปปมาณสุภาพรหม สุภกิณหกาพรหม เวหัปผลาพรหม อวิหาพรหม อตัปปาพรหม สุทัสสาพรหม สุทัสสีพรหม จนกระทั่งถึงอกนิฏฐกาพรหมเป็นที่สุด ก็ส่งเสียงสาธุการบันลือลั่น เพียงครู่เดียว เสียงได้บันลือไปทั่ว พรหมโลก
ทั้งหมื่นโลกธาตุได้หวั่นไหว สะเทือนสะท้าน เสียงดังสนั่นลั่นไป ทั้งแสงสว่างอันหาประมาณมิได้ได้ปรากฎขึ้นในโลก เหนือกว่าอานุภาพของเหล่าพรหม
•••••••••••••••••••
วิปัสสนา ทำให้ดวงตา(จิต)เห็นธรรม เกิดญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง (เป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าแสงสว่างใดๆ) จึงพ้นจากสังสารวัฏหรือกามาวจรภูมิ ที่มีชั้นสูงสุดคือชั้นพรหม เข้าสู่โลกุตรภูมิ (ภูมิที่พ้นจากโลก ระดับจิตใจของพระอริยบุคคล) หรือนิพพานได้จริง
ผู้ปฏิบัติฯ จะรู้ได้ด้วยตนเอง ว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในบทสวดธัมจักรนี้ เป็นเรื่องจริง มีเหตุการณ์แบบท่านโกณฑัญญะ บรรลุโสดาบันเกิดขึ้นจริง
#บทธัมจักรกัปวัตตนสูตรไม่ใช่เรื่องเกินจริง
*หาข้อมูล โสดาบัน เพิ่มเติมได้จาก google
--------------(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞--------------
ความสว่างจากการมีศีล สมาธิและเจริญปัญญา ให้ผล มีอานิสงส์มากกว่าความสว่างที่เกิดจากการมีศีลและทำสมาธิอย่างเดียว มีความแตกต่างกันมาก
🙄ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม หรือหนีกรรมได้🥺
การรักษากายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมให้ครบเป็นสิ่งสำคัญ ขาดไปไม่ได้
🔥กรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้กรรมได้ แต่สามารถทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อลดพลังของกรรมเก่า ให้เปลี่ยนแปลงไป จนไม่อาจส่งผลให้เราได้ 🔥
🔹🔹▪️ไม่ต้องเชื่อ ลองทำดูค่ะ ▪️🔹🔹
พลังงานมีจริงสัมผัสได้จริง ควรเข้าใจในเรื่องพลังงานให้ถูกต้อง
สะสมพลังงานบวก ดีกว่า สะสมพลังงานลบ
ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการฝึกจิต แนะนำให้ฟังเทศน์ของ "หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมทย์โช"
มีปัญหา ...แนะนำให้ได้ ...เพราะคุณต้องไปทำกันเอง เผื่อจะช่วยได้ ถ้าไม่เกินกรรม เราแค่ชี้ทางให้เท่านั้น
"ขอให้ทุกภพภูมิได้อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน ด้วยการเล่าเรื่องจริงของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด"
**เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงที่เราเจอด้วยตนเอง ต้องการบันทึกไว้ เผื่อบางคนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาทางเดินของจิตวิญญาณ ให้ถูกต้องตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าสอน
👉Facebook: The Hermit ค้นหาจิตวิญญาณ
👉Blockdit : The Hermit ค้นหาจิตวิญญาณ
#ความจริง, #ธรรมะ, #บุญ, #พลังงาน, #ลึกลับ, #วิญญาณ, #เรื่องแปลก
นี่ก็คือ คิดว่าจิตมีดวงเดียวน่ะสิ ถึงได้เลือกสะสมบุญ เต็มที่สูงสุดก็เป็นพรหม ยังไม่หลุดออกจากสังสารวัฏเลย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ทำอยู่นั่น จะได้ไปเกิดเป็นพรหม
1แชร์
162รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   • มันซา มูซา คนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ ซื้อคอนโดทองหล่อ, รถเทสล่า, ไอโฟน ได้ทั้งหมดเท่าไหร่?
   6 อันดับสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปจีนก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกและเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ส่งสินค้าออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "โรงงานของโลก"
   เป็นหัวหน้าต้องเด็ดขาด กวาร์ดิโอล่าตัดกานเซโล่ทิ้งในพริบตาเดียว ปรัชญาสำคัญที่สุด ของเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ในการคุมทีม เขายืนยันเสมอว่า หากนักเตะคนไหนเริ่มจะเป็น Toxic เริ่มจะไม่เคารพผู้จัดการทีม เขาจะตัดทิ้งอย่างไม่ลังเล ไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะสำคัญแค่ไหนก็ตาม
   สื่อนอกตีข่าว “รัฐบาลไทย” เตรียมแจกถุงยางอนามัยฟรี 95 ล้านชิ้นให้ประชาชน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานวันนี้ (31 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยมีแผนแจกถุงยางอนามัยฟรีเกือบ 95 ชิ้นแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย (Safe sex)
   ดูทั้งหมด