ข่าวดี บุคลากรสาธารณสุข สธ.ไฟเขียวเพิ่ม "ค่าตอบแทน" ทุกวิชาชีพ เช็คที่นี่
ข่าวดี สาธารณสุข ไฟเขียวเพิ่ม "ค่าตอบแทน" และขึ้นค่าโอที ให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ พร้อมเพิ่ม "ค่าเวร" บ่าย-ดึก กลุ่มไหนได้เท่าไร ปรับขึ้นกี่บาท คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ข่าวดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ยังคงมีต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามที่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องมาซึ่งหลังจากที่สอบถามแล้วทราบว่า ไม่ต้องของบประมาณกลางเพราะเป็นงบบริหารจัดการในกระทรวงฯ จึงได้ให้เดินหน้าเรื่องนี้ได้ทันที
ความคืบหน้าล่าสุด นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ว่า จากการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 โดยนพ.โอภาส ได้แต่งตั้งมอบหมายให้ตนเป็นประธานนั้น มีวาระการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นการปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มเติมพิเศษของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัย และหน่วยบริการสาธารณสุขในทุกวิชาชีพนั้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
โดยการพิจารณาได้คำนึงถึงสถานการณ์การเงินการคลังและรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับข้อเสนอแนวทางการเพิ่มค่าตอบแทน และการคาดการณ์สถานการณ์หลังเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า รายได้รวมของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยข้อมูลปี 2560 - 2566 พบมีรายรับภาพรวมโดยเฉลี่ยสูงกว่ารายจ่ายโดยตลอด เช่น ปี 2566 มีรายได้รวมเท่ากับ 396,029 ล้านบาท และมีรายจ่ายเท่ากับ 339,609 ล้านบาท
สำหรับข้อเสนอปรับค่าตอบแทนนั้นโดยหลักการ คือ ปรับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และเมื่อได้ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบ่ายหรือผลัดดึก เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยปรับขึ้นร้อยละ 50 จึงมีการเสนอปรับค่าตอบแทนแต่ละวิชาชีพ ดังนี้
1.แพทย์ ทันตแพทย์
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท/ผลัด
2.เภสัชกร
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 720 บาท เป็น 780 บาท/ผลัด
3.นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 600 บาท เป็น 650 บาท/ผลัด
4.พยาบาลผลัดบ่าย / ผลัดดึก
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิมได้รับ 240 บาท เป็น 360 บาท/ผลัด
5.พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 480 บาท เป็น 520 บาท/ผลัด
6.พยาบาลเทคนิค ผลัดบ่าย/ผลัดดึก
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 180 บาท เป็น 270 บาท/ผลัด
7.เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 360 บาท เป็น 390 บาท/ผลัด
 
8.เจ้าหน้าที่พยาบาล ผลัดบ่าย/ผลัดดึก
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 145 บาท เป็น 255 บาท/ผลัด
9.เจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามวุฒิ
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 360-600 บาท เป็น 650 บาท
10.ลูกจ้างตำแหน่งอื่น ๆ
ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 300 บาท เป็น 330 บาท
ทั้งนี้ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีการเพิ่มค่าตอบแทนหรือปรับค่าตอบแทน นับตั้งแต่ปี 2555 สำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนในบุคลากรในครั้งนี้ ต้องใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทซึ่งด้านการเงินการคลังมีเงินชดเชยในส่วนดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากมีมติผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ และต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระทรวง คาดว่า ใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน และจะมีการส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางในการพิจารณาเพื่อออกประกาศและดำเนินการให้กับบุคลากรต่อไป
1.1K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   • หนึ่งคนตด หมื่นคนตาย เรื่องราวการผายลมของทหารโรมัน ที่ทำให้มีคนตายเป็นหมื่นคน!?
   ALLY REIT รายได้โตต่อเนื่อง ปิดรายได้รวม 9 เดือน อยู่ที่ 1,167.6 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลไปแล้ว 0.4770 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเป็นอัตราผลตอบแทน 9% ณ ราคาปิดตลาด สิ้นไตรมาส และกองทรัสต์ยังคงมีความตั้งใจในการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมในปีถัดๆ ไป เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจเป็นหลัก ยังคงเป็นกลุ่ม retail mall / office และอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในแง่ของ performance Location รวมถึงการพิจารณามูลค่าเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุด
   #ปฏิวัติซ้อนซ่อนเงื่อนในเปรู #เมื่อประธานาธิบดีรัฐประหารตัวเองไม่สำเร็จ เมื่อวันพุธ (7 ธันวาคม 2022) เชื่อว่าชาวเปรูเกือบทั้งประเทศคงจับตามองความเคลื่อนไหวในสภาอย่างใกล้ชิด และกลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองตลอด 24 ชั่วโมงที่เข้มข้น แบบอัดแน่นทุกทฤษฎีการเมืองภาคสนาม รวบตึงอยู่ในสภาเปรูในวันเดียว
   รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งตัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก๊งยากูซ่า ภายในปี 2030 แก๊งยากูซ่าทั่วประเทศ จะไม่สามารถใช้ทางด่วนได้ !
   ดูทั้งหมด