สู้ๆนะครับ
การทำงานที่ดีคือทำอย่างมีความสุข พูดไห้น้อยคิดไห้เยอะ ควรใจเย็นใช้เหตุผลแก้ปัญหาไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
1
​การทำงานของที่ละงานมันก็มีวิธีการหลายวิธี ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไปอยู่จุดที่
​วิธีการทำงานที่ขัดหลักความคิดของเราอยู่
​วิธีแก้ก็คือ
1.​เราต้องปรับตัวไห้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
​แสดงจุดยืนของเราไห้ชัดเจน อะไรที่มันถูกก็ทำไห้มันสุด ส่วนอะไรที่มันอาจจะผิดหรือขัดกับความคิดเราถ้าถึงสถานการณ์จำเป็นก็ควรทนทำก่อน
2.​หากระบวนการทำงานแบบใหม่ จัดระบบการทำงานไปทีละนิดเรื่อยๆ อีกสักพักเพื่อนร่วมงานก็จะปรับไปตามสถานการณ์เองครับ
ทุกงานมันมีระบบการทำงานหมด แค่อาจจะมีคนที่เปลี่ยนระบบใหม่จนติดเป็นนิสัย จึงทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...