เอา​ง่ายๆ​เลย​นะ​ครับ.. รูป​คือ​ร่างกาย​/สิ่ง​ที่​มอ​งเห็น.. รูป​คือ​ธาตุ​4/ดิน​/นำ้​/ลม/ไฟ.. นามคือความ​รู้​สึก​/มอง​ไม่​เห็น​/แต่​สัมผัส​ได้.. นามคือความ​รู้​สึก​/ปรุงแต่ง​/คิด​/อารมณ์.. คุณ​ต้อง​อ่าน​ขันธ์​5นะ​แล้ว​จะ​เข้าใจ.. ของ​ท่าน​ประยุกต์​/ท่าน​พุทธ​ทาส.. อธิบาย​ได้​ดี​มาก​เลย​ครับ​
แสดงความคิดเห็นของคุณ...