ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงของหนัก ผู้แบกของหนัก และการแบกของหนัก แก่พวกเธอ, เธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ! อะไรเล่าชื่อว่าของหนัก ? ภิกษุทั้งหลาย ! อุปาทานักขันธ์ทั้งห้านั้นแหละ เรากล่าวว่าเป็นของหนัก.
อุปาทานักขันธ์ทั้งห้า เหล่าไหนเล่า ? คือ
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ รูป,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ เวทนา,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สัญญา,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สังขาร,
และขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ วิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า ของหนัก.
ภิกษุทั้งหลาย ! อะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนัก ? ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล (ตามสมมติ) นั้นแหละ เราเรียกว่าผู้แบกของหนัก เขามีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนั้น ตามที่รู้กันอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า ผู้แบกของหนัก.
ภิกษุทั้งหลาย ! อะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนัก ? ภิกษุทั้งหลาย ! ตัณหาอันใดที่ทำให้มีการเกิดอีก อันประกอบด้วยความกำหนัด เพราะอำนาจแห่งความเพลิน ซึ่งมีปกติทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เราเรียกว่า การแบกของหนัก.
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๔๙.
#พุทธวจนตูน
73รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เคลียร์ปม 'ปลาเก๋าหยก' ทำไม CP เลี้ยงได้ แม้กรมประมงห้ามเลี้ยง เคลียร์ปม 'ปลาเก๋าหยก' ทำไม CP เลี้ยงได้ แม้กรมประมงห้ามเลี้ยง พร้อมบอกด้วยว่า มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าปลาแซลมอน #ปลาเก๋าหยก #CP #กรมประมง #fish #jadeperch #CPF #ปมร้อน #ปลาน้ำจืด #สัตว์น้ำเศรษฐกิจ #กรุงเทพธุรกิจNEWS
   เรื่องหูด เรื่องเล็ก รู้ทัน รักษาได้ ! หูดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแข็งบนผิวหนังที่เกิดจากเชื้อฮิวแมนแปปิโลมาไวรัส (Human Papilloma Virus) หรือเอชพีวี (HPV) การติดเชื้อเอชพีวีเป็นสิ่งที่พบได้โดยทั่วไป โดยเชื้อ ไวรัสเอชพีวีมีอยู่หลายชนิดและมีบางชนิดที่ทำให้เกิดหูด
   สรรพากร เดินหน้าเก็บภาษีนอกระบบ เป้าหลักคือแม่ค้าไลฟ์สด และ ยูทูบเบอร์ วันนี้ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมสรรพากร ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ให้ทันกับรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบธุรกิจออนไลน์
   Netflix เริ่มห้ามแชร์รหัสในบางประเทศ ไทยอาจเป็นรายต่อไป ล่าสุด Netflix สตรีมมิงเจ้าดัง ได้เริ่มนำร่อง เก็บเงินเพิ่มกับสมาชิก ที่มีการแชร์รหัสผู้ใช้ ที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน แล้ว ใน 4 ประเทศ ได้แก่แคนาดา นิวซีแลนด์ โปรตุเกส และสเปน แล้วตั้งแต่วันนี้
   ดูทั้งหมด