กระจายลงทุน SSF & RMF "แบบไหนที่ใช่เลย"
โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี !
เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้น วันนี้ทาง BBLAM จึงจะพาไปดูว่าเราควรกระจายการลงทุนใน SSF และ RMF อย่างไรดี เพื่อรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้น มาเริ่มดูไปพร้อม ๆ กันเลย !
หากพูดถึงเรื่องการกระจายการลงทุน ทุกคนคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า “อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว”
ที่หมายถึง เราควรกระจายการลงทุนให้มีความหลากหลาย เพราะหากมีสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึง ก็อาจทำให้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าการลงทุนเพียงแค่สินทรัพย์เดียว
เรียกได้ว่าในทุกการลงทุน เราควรเลือกกระจายความเสี่ยงให้ดี ซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหน ก็สามารถเลือกกระจายความเสี่ยงตามนี้ได้เลย
📍 กระจายในหลายสินทรัพย์
ปัจจุบันมีการลงทุนให้เลือกมากมาย ทั้งสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนน้อยแต่มั่นคง เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือจะเป็นการลงทุนโดยตรงในทองคำ อสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
📍 กระจายลงทุนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
เมื่อกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายแล้ว ก็ควรกระจายไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคที่มีความโดดเด่น เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือทางฝั่งเอเชียอย่างจีนเองก็น่าสนใจไม่น้อย
ตัวอย่างกองทุนที่แนะนำ
✨ B-CHINAARMF
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน PT (USD) Acc. เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยกองทุนหลักมีนโยบายแสวงหาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shares
คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม : https://www.bblam.co.th/.../retirem.../b-chinaarmf-2/summary
✨ B-CHINESSF
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ โดยกองทุน B-CHINESSF มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม :
📍 กระจายลงทุนใน Theme ที่หลากหลาย
แม้ว่าการลงทุนแบบนี้ จะดูเหมือนเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัว แต่หากเรามีการลงทุนในหลายสินทรัพย์ และหลายภูมิภาคแล้วนั้น การเลือกลงทุนตาม Theme ก็น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งอาจเลือก Theme ที่มองว่าจะมีแนวโน้มไปต่อได้ในอนาคต เช่น เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพลังงานสะอาด
ตัวอย่างกองทุนที่แนะนำ
✨ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF
เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผ่านกองทุนหลักคือ Fidelity Funds - Global Technology Fund กองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม :
📍 กระจายในกองทุนที่ปรับพอร์ตแบบ Asset Allocation
ควรเลือกกองทุนที่มีการปรับพอร์ตแบบ Asset Allocation หรือมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ของตลาด เพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับพอร์ตเอง พร้อมช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนด้วย
ตัวอย่างกองทุนที่แนะนำ
✨ B-INCOMESSF
มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักจะเน้นกระจายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม :
👉 แค่ลองเลือกกระจายลงทุน 4 แบบนี้ ก็เชื่อเลยว่า การซื้อ SSF และ RMF ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังเอาไว้ และที่สำคัญ การลงทุนด้วยวิธี DCA ที่ลงทุนทุกเดือนในจำนวนเงินที่เท่ากัน เพื่อช่วยถัวเฉลี่ยเรื่องความเสี่ยง ก็ยังทำให้เราสะสมการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จาก ธนาคารกรุงเทพ และสำหรับผู้ลงทุนกองทุน RMF และ SSF ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงเทพ สามารถชำระเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้อีกด้วย
ลูกค้า โมบายแบงก์กิ้ง จาก ธนาคารกรุงเทพ เลือกเพื่อลงทุนได้เลย คลิกลิงก์ https://www.bangkokbank.com/.../Save-And-Invest/Mutual-Funds
หรือลงทุนผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tinyurl.com/kfsebd74
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ BBLAM โทร 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
หรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 or 0-2618-1000
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999
บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500
บจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700
บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449
บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000
บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์โทร. 0-2949-1000
บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
คำเตือน: การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ มิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
128รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   “ค่าเสื่อมราคา” ค่าใช้จ่าย ที่อาจเป็นโอกาส สำหรับนักลงทุน เวลาประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่ง นักลงทุนส่วนใหญ่มักดูเพียงแค่ว่า บริษัททำกำไรได้เท่าไร
   Deep listening กับ Palliative Care ฟังด้วยใจ เข้าถึงทุกความรู้สึก การฟังหลายคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่าย แต่บางครั้งเราอาจต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราได้ฟังคนที่เราอยู่ด้วยจริงๆแล้วหรือยัง? เราเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งแล้วหรือไม่?
   ทำไม Google ต้องยอมจ่ายเงินให้คู่แข่งอย่าง Apple ปีละเกือบ 5 แสนล้านบาท.. Google และ Apple เป็นสองยักษ์ใหญ่ ในวงการเทคโนโลยี ที่เป็นคู่แข่งกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่าง Android และ iOS ซึ่งเป็นสองระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา ที่แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันอย่างดุเดือด
   ‘กลุ่มพลังงาน’ ทุบหุ้นไทยร่วง ผวากำไรทรุดหนัก หุ้นไทยร่วงต่ำสุดรอบ 15 วัน กดดันจากการถล่มขายหุ้นกลุ่มพลังงาน นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์นี้อย่างไร หุ้น ‘Blue Chip’ กำไรทรุดหนัก จับทิศตลาดหุ้นไปทางไหนต่อ พูดคุยกับ กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน รายชื่อเจ้าหนี้ของ FTX ถูกเปิดเผยแล้ว มีบริษัทยักษ์ใหญ่เอี่ยวเพียบ รายละเอียดเป็นอย่างไร
   ดูทั้งหมด