เงินทำให้เราไม่ลำบาก
ทำให้เราไม่ทุกข์ยาก ถ้าความไม่ทุกข์ยาก = ความสุข
เงินอาจซื้อความสุขได้
1 ถูกใจ
32 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา