ก่อนจ่ายภาษี มาอ่านโพสต์นี้ก่อน ! 💸
สำหรับใครที่รายได้ถึงเกณฑ์ และต้องเสียภาษี อย่าลืมวางแผนลดหย่อนภาษีเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุดกันนะครับ
โดยโพสต์นี้ SkillLane รวบรวมค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีปี 2565 ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2566 นี้
แต่ละส่วนก็มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อย่าลืมอ่านให้ละเอียด และวางแผนลดหย่อนภาษีให้รอบคอบกันนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องภาษี 😊
📌สรุปค่าลดหย่อน (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ปีภาษี 2565
กลุ่มค่าใช้จ่ายของตัวเอง
● ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
● ค่าลดหย่อนคู่สมรสคนละ 60,000 บาท (กฏหมายอนุญาตให้มีได้สูงสุด 1 คน)
● ค่าลดหย่อนบุตร (คนที่ 2 เป็นต้นไป) คนละ 30,000 - 60,000 บาท
● ค่าลดหย่อนบิดามารดา คนละ 30,000 บาท
● ค่าลดหย่อนผู้พิการ/ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
● ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
2
กลุ่มเบี้ยประกัน
● เบี้ยประกันชีวิต/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
● เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
● เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
● เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่เสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF แล้วไม่เกิน 500,000 บาท
กลุ่มกองทุน
● กบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท
● ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และเมื่อรวมกับกบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
● ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาทเมื่อรวมกับกบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับ RMF เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
● กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อรวมกับกบข./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
● เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 6,300 บาท
กลุ่มมาตรการรัฐ
● ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
● ช้อปดีมีคืน 2565 ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
● เงินลงทุนธุรกิจในวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
กลุ่มเงินบริจาค
● เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักลดหย่อนอื่นๆ ทั้งหมด
● เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักลดหย่อนหย่อนอื่นๆ (ยกเว้นเงินบริจาคทั่วไป)
● เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
#การลงทุน #เศรษฐกิจ #ภาษี #ลดหย่อนภาษี #ภาษี2565 #ภาษี2566 #ช้อปดีมีคืน
#เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
13ถูกใจ
22แชร์
2.1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...