หลายปีที่ผ่านมา บริษัทระดับโลกหลายแห่ง เช่น Foxconn, Sharp, Samsung ได้ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน
10
โดยมีประเทศจุดหมายของฐานการผลิตใหม่ก็คือ “เวียดนาม”
1
แล้วทำไมบริษัทเหล่านี้ ถึงย้ายฐานการผลิตจากจีน ไปเวียดนาม ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
1
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทได้เริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังเวียดนาม
1
เหตุผลสำคัญ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
6
- Foxconn ที่รับประกอบสินค้าให้กับ Apple ได้ย้ายฐานการผลิต iPad และ MacBook ไปยังเวียดนาม
- Sharp บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม
- Samsung บริษัทผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี ปัจจุบันมากกว่า 50% ของสมาร์ตโฟนทั้งหมด มีฐานการผลิตอยู่ในเวียดนาม รวมถึงเมื่อไม่นานมานี้ ก็ยังได้ขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ไปยังเวียดนามอีกด้วย
1
สะท้อนผ่าน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ Foreign Direct Investment (FDI) ที่ไหลเข้าเวียดนาม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
1
ปี 2563 มูลค่า 537,200 ล้านบาท
ปี 2564 มูลค่า 669,800 ล้านบาท
ปี 2565 มูลค่า 762,000 ล้านบาท
17
แล้วมีเหตุผลอะไรอีกบ้าง ที่ธุรกิจเหล่านี้ ถึงย้ายฐานการผลิตจากจีน ไปเวียดนาม ?
1
- เวียดนามได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศ
4
โดยข้อตกลงการค้าเสรีนั้น เป็นตัวช่วยลดอุปสรรคจากการค้า ทั้งในเรื่องภาษี และไม่ใช่ภาษี ช่วยเพิ่มโอกาสขยายตลาดเดิม และเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ได้
1
ส่งผลให้สามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้น และสามารถนำเข้าสินค้าได้ในราคาถูกลง โดยเฉพาะวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
1
ปัจจุบัน เขตการค้าเสรีที่เวียดนามเข้าไปเป็นสมาชิก เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP), ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เป็นต้น
- ความได้เปรียบเรื่องแรงงาน
ค่าแรงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เลือกที่จะย้ายออกจากจีนไปยังเวียดนาม โดยเฉพาะในภาคการผลิต ที่มีค่าแรงเป็นต้นทุนหลัก
2
ปัจจุบัน ค่าแรงขั้นต่ำของเวียดนามอยู่ที่ 6,800 บาทต่อเดือน
4
เทียบกับจีน ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศที่ได้เปรียบเรื่องค่าแรงถูก ปัจจุบันอยู่ที่ 13,000 บาทต่อเดือน แพงเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับเวียดนาม
1
นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรของเวียดนาม ยังมีความพร้อมที่จะเป็นฐานรองรับการผลิต
2
โดยเวียดนามนั้นมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานกว่า 56 ล้านคน หรือราว 55% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
4
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
3
รู้ไหมว่าในปี 2564 เวียดนามมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 476,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ของมูลค่า GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่สูงที่สุดของทุกประเทศในอาเซียน
4
ขณะที่ช่วงปี 2564-2568 รัฐบาลมีการตั้งงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด 4.3 ล้านล้านบาท เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคอีกด้วย
1
- การเมืองมีเสถียรภาพและมีความมั่นคง
7
เวียดนามมีการปกครองระบอบสังคมนิยม ที่มีพรรคการเมืองเดียว ทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
3
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวียดนามจะปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม แต่ก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามนั่นเอง
 
อ่านมาถึงตรงนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมหลายบริษัทเลือกที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามแทน ไม่ใช่จีนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา..
2
ใครอยากมีความรู้เรื่องตลาดหุ้น ลงทุนแมนแนะนำ หนังสือ BLACK SWAN เล่มนี้ ราคา 380 บาท ที่เล่าถึงความล้มเหลวก่อนที่จะสำเร็จของนักลงทุนในตำนาน 12 คน สามารถสั่งซื้อ ได้ที่
1
107 ถูกใจ
89 แชร์
15K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...