สรุป วิธี สร้าง Passive Income จาก Canva
Canva แพลตฟอร์มกราฟิก ที่มีผู้ใช้งานมากถึง 85 ล้านคน
และยังเป็นยูนิคอร์นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
ด้วยมูลค่าบริษัทสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท... อ่านต่อ
โฆษณา