ถ้าจะให้ Perfect ระหว่างที่อยู่บนดวงจันทร์ต้องไม่ลืมไปปลูกผักบนดวงจันทร์ด้วยครับ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 I Guess
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา