24 ม.ค. 2023 เวลา 06:48 • ความคิดเห็น
ถ้าจะให้ Perfect ระหว่างที่อยู่บนดวงจันทร์ต้องไม่ลืมไปปลูกผักบนดวงจันทร์ด้วยครับ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 I Guess
โฆษณา