หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำงานแทนคนในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะในการผลิต, การทำงานในบ้าน, ในสถานบริการ และในสถานพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างทางสังคมของไทยเปลี่ยนแปลงไป คุณภาพชีวิตและระดับการ... อ่านต่อ
7รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...