2 ก.พ. 2023 เวลา 03:56 • การศึกษา
บางคนชอบ บางคนไม่ชอบ บางคนเฉยๆ
แล้วแต่สาย แล้วแต่ว่าเป็นไอดอลใคร
เป็นแบบอย่างให้ใคร แรงบันดาลใจ
การหาเลี้ยงชีพ หารายได้ หาเงิน
สายค้าขาย ขายของ แม่ค้าพ่อค้า ลูกค้า
การหาเงิน การกระทำ ปาก วาจา จิตใจ คำพูด สำนวน
ขยัน อดทน เก็บออม น้ำใจ
แรงมา แรงไป ด่ามาด่าไป คิดน้อย คิดเยอะ
ตื้นเขิน ลึกซึ้ง ชาวบ้าน ชาวช่อง ตลาดนัดแตก
คนแตก คนอาท อคติ ทิฐิ อีโก้ เกลียด หมั่นไส้ ต่อต้าน
รำคาญ
2
โฆษณา