อยากจริงไหมล่ะ
ถ้าอยากจริง มันก็จริง
ถ้าคิดว่ามันไม่มีจริง
มันก็ไม่มีจริง
อยากจริงไหมล่ะ
อยากให้มันจริงๆไหม
อิสระจริงไหม
ความคิดเรา
คิด ไอเดีย การกระทำ ความชอบ
ค้นหา ทดลอง คลั่ง เสพติด หลอน บ้า
เครียด ต่อต้าน ขบถ อคติ ทิฐิ
เปลี่ยนแปลง ทำลาย ทำร้าย ตัดสิน แตกต่าง
ความคิดนั้น แบบไหน อย่างไร ทำไม เหตุผล ความรู้สึก
อิสระทางความคิดนั้นๆ
สังคม ระบบ ผู้คน กฎหมาย การเมือง การปกครอง
อำนาจ ขอบเขต ข้อจำกัด
สิทธิเสรีภาพที่ควรจะมี ควรจะได้
คิด ไม่ทำ คิด ทำ คิด ไม่พูดออกมา คิด พูดออกมา
3 ถูกใจ
69 รับชม
  • 3
    โฆษณา