วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คือวันครบ 1 ปีของปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างรัสเซียยูเครน โดยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดปํญหาก็ส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ไปในทิศทางแตกต่างก... อ่านต่อ
1
140 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา