การมาของ AI และการเติบโตของวงการแฟชั่น
ร้านค้าเสื้อผ้า Stitch Fix กำลังทดลองใช้ GPT-3 และ DALL-E 2 เพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการสไตล์ที่ดีขึ้น โมเดลที่สร้างขึ้นโดย Generative AI นี้ถูกทดสอบเพื่อช่วยสไตลิสต์ในการแปลงความคิดเห็นของลูกค้าและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะชอบซื้อมากขึ้น
Generative AI มีผลกระทบต่อระบบนิเวศแฟชั่นโดยรวม เช่นการช่วยสร้างการออกแบบที่ขายได้ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตลาด เพิ่มปรับปรุงการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบ Hyperpersonalize และเพิ่มความเร็วในการผลิต
Generative AI มีผลกระทบต่อระบบนิเวศแฟชั่นโดยรวมแบบเน้นๆเลย อย่างเช่นผลเชิงลบ เช่นการสูญเสียความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบ หากนักออกแบบพึ่งพา Generative AI มากเกินไป นอกจากนี้ยังมีความกังวลในด้านจริยธรรมและข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการให้คำถาม
ในอนาคต Generative AI อาจจะช่วยให้วงการแฟชั่งมีประสิทธิภาพและช่วยออกแบบให้ตรงใจจริงๆมากขึ้น เช่นการผลิตสินค้าตามคำสั่งหรือการปรับแต่งขนาดใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม
2 ถูกใจ
184 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา