สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ
- สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา
- ย่อมให้ทานโดยเคารพ
1
- ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร
- เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน
- ย่อมให้ทาน ไม่กระทบตนและผู้อื่น
บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง
แต่ก็สามารถให้ทานแก่บุคคลอื่นได้ด้วย
ทาน 5 ประการนี้
4
1. ใบหน้าเป็นทาน
สามารถให้รอยยิ้มความสดใส
2. วาจาเป็นทาน
พูดให้กำลังใจ ชื่นชมปลอบประโลมผู้อื่นยามเขาตกทุกข์ได้ยาก
3. จิตใจเป็นทาน
สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและจริงใจ
4. ดวงตาเป็นทาน
ใช้แววตาแห่งความหวังดีโอบอ้อมอารีย์ให้กับผู้อื่น
5. กายเป็นทาน
สามารถใช้ช่วยเหลือผู้อื่น อย่าได้ตระหนี่ในการส่งต่อให้ผู้อื่นประโยชน์จะเพิ่มพูน
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
10 ถูกใจ
2 แชร์
1.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 10
    โฆษณา