“ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ ก่อเกิดจากกิเลสในใจ
จึงนำมาซึ่งหายนะที่ยากจะต่อกร”
ไฟในจิตใจของทศกัณฐ์ คือเหตุแห่งสงครามในมหาภารตะ
“รามยณะ”
.
.
ลายเส้นปากกาบนสมุดสเก็ตช์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา