18 เม.ย. 2023 เวลา 17:21 • ศิลปะ & ออกแบบ

ทศกัณฐ์

“ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ ก่อเกิดจากกิเลสในใจ
จึงนำมาซึ่งหายนะที่ยากจะต่อกร”
ไฟในจิตใจของทศกัณฐ์ คือเหตุแห่งสงครามในมหาภารตะ
“รามยณะ”
.
.
ลายเส้นปากกาบนสมุดสเก็ตช์
โฆษณา