“ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ”
เฉลิม พระบารเมศวิเศษสิทธิ์
 
ฉลอง พระราชอุทิศวิสิฐผล
 
งาน สืบสุนทร์บุญสวัสดิ์ฉัตรมงคล
 
พระ วชิรเกล้า ขวัญชาติไทย
 
ราช วัตรรัชกาลพระผ่านฟ้า
 
พิธี บรมราชาภิเษกสมัย
 
ฉัตร คุ้มเกล้าเนาสุขผ่อนทุกข์ภัย
 
มงคล ชัยถวายพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา