16 พ.ค. 2023 เวลา 12:00 • ปรัชญา

ทฤษฎีกาแฟร้อน COFFEE THEORY กับการแก้ปัญหาเชิงซ้อน

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL สถาบันอินทรานส์
ปัญหาคือระบบ มันไม่เคยมาเดี่ยว มันทับซ้อนกันอย่างสลับซับซ้อน เหมือนเอสเพรสโซ่ที่ซ้อนอยู่ในคาปูชิโน่ และคาปูชิโน่ที่ซ้อนอยู่ในมอคค่าจะทำมอคค่าให้อร่อยได้อย่างไร การแก้ปัญหาเชิงซ้อนก็ทำอย่างนั้น
ทุกปัญหาเป็นปัญหาเชิงซ้อน ปัญหาซ้อนปัญหา วิกฤตซ้อนวิกฤต เพราะมันล้วนเชื่อมโยงกันทั้งหมด
ในการรับมือกับปัญหาเชิงซ้อน ผมขอเสนอ ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ที่อธิบายถึงธรรมชาติของแนวคิดเชิงระบบ อันเป็นที่มาของปัญญาเพื่อรับมือกับประเด็นเชิงซ้อน ดังนี้
สรรพสิ่งคือระบบ มีคุณสมบัติสำคัญ 6 ประการคือ1. ความเป็นหนึ่งเดียว2. องค์ประกอบ3. การเชื่อมโยง4. การผุดกำเนิด5. ศักยภาพที่แตกต่าง 6. คุณค่าและความหมาย
เมื่อท่านเอาผงเอสเพรสโซ่มาเติมน้ำร้อน ชงข้าด้วยกัน ท่านจะได้เอสเพรสโซ่ร้อนเอสเพรสโซ่ร้อนคือระบบที่เกิดจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
เมื่อเอาเอสเพรสโซ่ร้อนที่ได้มาเติมด้วยฟองนมและนมสด ท่านจะได้คาปูชิโน่คาปูชิโน่ก็คือระบบ แต่เป็นระบบที่สูงและซับซ้อนกว่าเอสเพรสโซ่สามารถแสดงศักยภาพในรูปของความหอม รสชาติที่ต่างออกไป ราคาก็สูงตามไปด้วย
และเมื่อท่านเอาคาปูชิโน่ร้อนที่ได้มาเติมด้วยผงช็อคโกแลต ท่านจะได้มอคค่ามอคค่าก็คือระบบอีก แต่เป็นระบบที่สูงและซับซ้อนกว่าคาปูชิโน่ขึ้นไปอีกศักยภาพในรูปของความหอม รสชาติก็แตกต่างออกไปอีก ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก จะเห็นว่า กาแฟทั้งสามต่างก็คือระบบ ที่สำคัญมันเป็นระบบซ้อนระบบกล่าวคือ ในมอคค่ามีคาปูชิโน่ ในคาปูชิโน่มีเอสเพรสโซ่ซ้อนอยู่
การจะทำมอคค่าให้อร่อย ต้องหาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของมันแล้วไล่เรียงกันลงไปอย่างเป็นลำดับชั้นฉันใดการแก้ปัญหาเชิงซ้อน ก็ในทำนองเดียวกัน
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ศาสตร์เชิงระบบแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เปิดแล้ว หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CP 201: การแก้ปัญหาเชิงซ้อน" วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFofMz6FZZJHHUZbmWOwg3dmu2Up4pEaMI5Gkf-BU1qpGbw/viewform
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.intranshipot.com/
081-439-5500, 081-932-9177
โฆษณา