ข้อเสีย:
1. ถ้ามีภาระต้องดูแลคนในครอบครัวลำบากแน่ๆ
2. อาจเกิดภาวะเครียด เพราะพื้นฐานมนุษย์ต้องการการยอมรับและวัดกันด้วยความสำเร็จทางหน้าที่การงาน
ข้อดี:
1. ถ้างานที่ทำเป็นเหตุแห่งทุกข์ แม้ว่าเราจะปรับจูนหลายรอบก็ไม่ดีขึ้น การเอาตัวออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นมาจะช่วยรักษาใจเราได้ทันที
2.ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ มีเวลาดูแลสุขภาพ จัดตารางชีวิต และ reflect บนพื้นฐานความเป็นจริงว่าศักยภาพเราคืออะไร เราควรดำเนินชีวิตต่อไปแบบไหนจึงจะมีชีวิตที่มีคุณภาพและเติมเต็มความสุขจากสิ่งเล็กๆ ได้ทุกวันค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา