เราขยายธุรกิจครอบครัว
ให้ใหญ่ขึ้นและเร็วกว่า
ที่เราสร้างครอบครัวได้
ดังนั้นธุรกิจครอบครัว
ที่กำลังเติบโตจะมีพนักงาน
มากกว่าสมาชิกครอบครัว
และบางคนหรือบางกลุ่ม
จะมีความสำคัญ
ต่อความสำเร็จของธุรกิจของเรา
พนักงานคนสำคัญเหล่านี้
[เหมือนกับครอบครัว]
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อย
ของพนักงานทั้งหมดขององค์กร
แต่ผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับนั้น
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของผลลัพธ์ทั้งหมดที่พัฒนาขึ้น
เมื่อพนักงานที่มีคุณค่าเหล่านี้
มีปัญหาหรือถูกคนอื่นมองว่า
เป็นปัญหา
เราคาดหวังตามหลักเหตุผลว่า
ต้องมีการดำเนินการ
ที่มีความสำคัญสูงต่อการแก้ปัญหา
แต่ที่น่าประหลาดใจคือ
ในธุรกิจครอบครัวหลายแห่ง
กลับหลีกเลี่ยง เพิกเฉย ปฏิเสธ
หรือคร่ำครวญถึงปัญหา!!!
พนักงานที่มีประสบการณ์สูง
และเป็นผู้ใหญ่มักมองไม่เห็น
สิ่งที่คนรอบข้างมองเห็นอย่างชัดเจน
พวกเขาจะไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ
และแน่นอน พวกเขาไม่เชื่อว่า
มีปัญหาเกิดขึ้น
นี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก
ปัญหาคือ
1.ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น
[หรือไม่เกิดขึ้น] กับสิ่งที่เกิดขึ้น
สาเหตุมักเกิดจากการที่พนักงาน
ไม่รับรู้หรือไม่ยอมรับ
สิ่งที่ธุรกิจ หรือนายจ้างกำหนดว่า
เป็นความจริงหรือมาตรฐานของกิจการ
แนวทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์คือ
การให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลนั้น
เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด
2.ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
ในธุรกิจครอบครัว
สิ่งเหล่านี้มักเกี่ยวข้อง
กับความคาดหวัง
การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
การได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
หรือการใช้เสรีภาพในวงกว้าง
ในการดำเนินงานโดยปราศจาก
การควบคุมที่เข้มงวดจากนายจ้าง
สำหรับปัญหาเช่นนี้ #ช่วยทำที่บ้าน
มีคำแนะนำ ดังนี้
[1] ตรวจสอบความต้องการส่วนบุคคล
ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
เมื่อพวกเขาพอใจแล้ว
มักจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
หากเราเป็นหัวหน้า
และคนอื่นจับได้ว่า
เราเป็นผู้ฟังที่ไม่ดีนัด
ให้ใช้บุคคลที่สาม
[2] จ้างที่ปรึกษา
อย่าหันไปหาคนวงใน
หากมีผลลัพธ์ที่ไม่มีความสุข
เราอาจทำลายความสัมพันธ์
ที่มีอยู่ภายในองค์กรธุรกิจ
และ/หรือครอบครัว
3.พฤติกรรมครอบครัว
อาจทำให้เกิดปัญหา
ในบางกรณี
สมาชิกครอบครัวอาจปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างไร้เหตุผล
หรือสมาชิกครอบครัวอาจมองว่า
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องปกติ
ในกรณีเหล่านี้
ความผิดมักจะไม่ได้อยู่ที่ครอบครัว
แต่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
หรือความคาดหวังที่ไม่สมจริง
พนักงานประเภท “ลูกรัก/เด็กปั้น”
การสนับสนุนจากนายจ้าง
เมื่อพวกเขาหรือเธอ
มีคุณสมบัติที่ควรผลักดัน
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีขององค์กรธุรกิจ
แต่ในอีกแง่หนึ่ง
เรากำลังนำมาตรฐานที่ต่ำกว่า
มาใช้กับพนักงานคนนี้โดยเฉพาะ
ประเด็นนี้ ก็พึงระมัดระวังด้วย
เราควรช่วยพนักงานคนนั้น
ให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัว
ในองค์กรที่เหมาะกับความต้องการ
และสไตล์ส่วนตัวของเขาหรือเธอ
แต่ถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
แต่พนักงานดังกล่าวนั้น
ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเรา
คำถามคือ
ทำไมเรายังยอมทน
กับคนที่ไม่ใช่ญาติเจ้าปัญหา?
บางที เราคงต้องมีคำตอบ
ที่ชัดเจนและเด็ดขาด
ให้กับตัวเราและครอบครัว
สำหรับคำถามนี้เสียที
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ลูกน้องตัวปัญหา
#ลูกน้องเจ้าปัญหา
: Pictures Resource :
Photo by Mimi Thian on Unsplash
1 แชร์
188 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา