กระแสเรื่องช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ดูจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบัน คำถามที่น่าสนใจคือ “ทำไมคนต่างวัยถึงคิดต่างกัน? บทสัมภาษณ์ของคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ช่องว่างระหว่างวัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอายุเป็นหลัก แต่เป็นเรื่องของ Pre-perception ของคนนั้นว่ามีมากน้อยแค่ไหนต่างหาก” ...
Podcaster: อาร์ม - สุขพิชัย คณะช่าง
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา