โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
ในโลกที่ผันผวน ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซับซ้อน คลุมเครือ
องค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทาย เช่น
บุคลากรติดกรอบเดิมๆ ไม่เล่นเชิงรุก ไม่เปลี่ยน ไม่ปรับตัว
คิดไม่เป็นระบบ แก้ปัญหาไม่ตก ที่คิดได้ ก็ไม่มีอะไรใหม่ ขาดนวัตกรรม
บางคนพัฒนายาก สอนก็ยาก บอกแล้วก็ไม่ฟัง พูดกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ พูดไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น
ทุกอย่างต้องคุมอย่างใกล้ชิด บางครั้งทำเองง่ายกว่า เร็วกว่า และแน่นอนด้วย
บุคลากรไม่เปิดใจกว้างรับฟัง ขาดศรัทธา ขาดอารมณ์ร่วม ไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
บุคลากรเล่นไม่เป็นทีม การทำงานก็ไม่สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ไม่เป็นหนึ่งเดียว ขาดเอกภาพ
 
และเพื่อความอยู่รอด องค์กรต้องปรับตัว และต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เราได้ยินคำว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงมานาน จนคุ้นชิน
ท่านสงสัยไหมว่า ภาวะผู้นำ แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่
เขาวัดกันด้วยอะไร ภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่
มันสร้างได้จริงหรือ สร้างอย่างไร บนเงื่อนไขใด
ทำไมผู้นำบางคนได้รับการยอมรับ แต่บางคนไม่ มันต่างกันที่ตรงไหน
การสร้างภาวะผู้นำสามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีคุณค่ามนุษย์ Life Meaning Theory ที่ว่า
เพราะมนุษย์คือชีวิต ชีวิตคือตัวตนที่ต้องการคุณค่า
“ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
เมื่อฉันได้รับการยอมรับ ฉันจึงให้การยอมรับตอบ
ณ ขณะนั้นเอง ภาวะผู้นำก็เกิดขึ้น
การยอมรับคนบนฐานคุณค่ามนุษย์นี้เท่านั้น ภาวะผู้นำจึงจะยั่งยืน
ภาวะผู้นำจึงมิใช่ตำแหน่ง แต่เป็นการยอมรับที่ฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้นำจึงต้องเห็นคนเป็นมนุษย์ มีชีวิตที่ต้องการคุณค่าและความหมาย
และรูปแบบการให้คุณค่ามนุษย์คือ การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ
การให้เกียรติ การยอมรับ การเชื่อใจ การมอบอำนาจ
ทฤษฎีคุณค่ามนุษย์ LIFE MEANING THEORY ศาสตร์ภาวะผู้นำเชิงยั่งยืน
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
Line: paae7
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา