"การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย การลงทุนค้าขาย ซึ่งลงทุนผิดก็ล้มละลายแต่ ตัวเองเท่านั้น แต่การทำงานการเมือง ถ้าทำการเมืองผิด หรือทำโดยปราศจาก ความรู้ทางหลักวิชาการเมืองแล้ว ไม่เพียงแต่ตัวเองจะล่มจมคนเดียวเท่านั้น หากแต่ยังทำให้ประเทศชาติและประชาชนวินาศล่มจมตามไปด้วย"
ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
อ่านหนังสือ อีบุ๊ค
ได้ที่นี่ครับ คลิปที่เว็บนี้ครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา