17 มิ.ย. 2023 เวลา 09:11 • ความคิดเห็น
กฎที่คนตั้งขึ้นมา
สำรวจกันมา
วิเคราะห์กันมา
สรุปกันมา
กฎของมนุษย์
ส่วนเรื่องส่วนตัวของจักรวาล
ก็คือไม่มีกฎ
มนุษย์ คิดค้น ค้นหา ทดลอง เก็บข้อมูล
กฎต่างๆอยู่ที่มนุษย์
ชุดข้อมูล บันทึกความจริง
ความจริง ปรากฏการณ์
บางส่วน บางช่วง ที่จับจ้องได้ ที่จับภาพได้
ที่เข้าถึงได้ ที่คำนวณได้
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
คิด วิเคราะห์
และมีทั้งกลุ่มคนที่ปรุงแต่ง จิต ความคิด จินตนาการ
ผสมกับความจริง คิดตีความ หาอ้าง เอื้อนเอย
จริงแท้ สื่อสารไซคี สื่อสารธรรมชาติ สื่อสารจักรวาล
สื่อสารเชื่อมต่อ มนุษย์ต่างดาว
ศึกษาทางหลักการวิทยาศาสตร์
ศึกษาทางจิตภายในเบื้องลึกที่สุดในตนเอง
จักรวาลภายในตนเอง
หลุมดำในตนเอง ดูดกลืนตนเอง
ส่วนตัวเรานั้น...........
โฆษณา