เราเกิดมาเพราะความอยากเกิด และใช้ชีวิตตามผลของกรรม ด้วยเหตุนี้ถ้าหมดความอยากก็สิ้นกรรมก็ไม่เกิดอีก หากถามว่าที่เกิดมาตอนนี้คือชดใช้กรรมใช่มั้ย? ตามตามพระศาสดาว่า กายนี้คือกรรมเก่า
  • 2
โฆษณา