ถ้าคิดแบบนั้นมันก็จริง
แต่ถ้าบางคนคิดอะไรได้ในทางปลง ในทางธรรมะได้
ในทางสัจธรรมได้ มันก็ได้ หรือการติดต่อกันทางสมาธิ
อยู่ที่คนจะคิดแบบไหน
และหลายครั้งก็เกิดขึ้นด้วยจิตปรุงแต่งของเราเอง
  • 3
    โฆษณา