กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
"เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 16"
ซาบีน่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมร่วมมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมหลักของกองทุนฯ ในด้านจิตสาธารณะ จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของกิจกรรมโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม"
โดยให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่าตัดเต้านม อันทำให้สูญเสียความมั่นใจหลังจากรับการรักษา ให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่ประสงค์ติดต่อขอรับเต้านมเทียม เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียม ได้ผ่านทาง Line@ : @SabinaThailand หรือทาง www.sabina.co.th โดยซาบีน่าจะจัดส่งเต้านมเทียมให้ถึงมือผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Sabina Call Center โทร. 02-422-9430
บริษัทหรือหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ผ่านทาง csr@sabina.co.th ซาบีน่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเต้านมเทียมเหล่านี้ จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้กับผู้ป่วย หลังการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีตัดเต้า ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา