-เป็น Global Brand ไปแล้ว
-ล่าสุด เห็น โมกุโมกุ ตามสนามบิน ราคาเป็นหลายเท่า เทียบกับราคาขายในไทย
-มีขายตาม ซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Woolworths ในออส
งบดี รายได้ไตรมาสทำ ATH ถ้ารักษาการเติบโตระดับนี้ต่อไปได้ น่าติดตาม
881 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา