อะไรคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
อยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา