3 ก.ย. 2023 เวลา 06:00 • การเมือง

ทิน คลังแสง จากพลเรือนสู่ตำแหน่ง รมว.กลาโหม

สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บอกว่าต้องเตรียมตัวอย่างเข้มงวดในการบริหารจัดการหน้าที่ใหม่ เนื่องจากเป็นพลเรือนที่ต้องมาควบคุมงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทหาร อีกทั้งยังได้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมในหน้าที่
ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ยืนยันว่ายังต้องรอกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ แต่ไม่มีความหนักใจหรือกังวลเกี่ยวกับหน้าที่ใหม่ และเข้าใจถึงความสำคัญของกระทรวงในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ถือว่ามีความมั่นใจและไม่กังวลในหน้าที่ใหม่ และมีการเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดเพื่อรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โฆษณา