3 ก.ย. 2023 เวลา 06:02 • การเมือง

ประวัติ สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหมคนล่าสุด

สุทิน คลังแสง เป็นบุคคลที่มีอายุ 62 ปี และเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม ในด้านชีวิตครอบครัว เขาสมรสกับ ดร.ฉวีวรรณ คลังแสง ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และมีบุตรสองคน
เขาได้รับการศึกษาในหลายระดับ ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปริญญาโทในสาขาไทยคดีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับดอกเตอร์ จาก Magadh University ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ เขายังผ่านการศึกษาและอบรมในหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้า
โดยสรุป, สุทิน คลังแสง เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายด้าน ทั้งในชีวิตครอบครัว การศึกษา และการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและปกครอง ซึ่งทำให้เขามีความเสมอภาคในหลายๆ ด้านของชีวิตและการทำงาน
โฆษณา